Wearable security

Wearables inom passerkontroll

Wearables (kroppsburen teknologi) håller på att slå igenom på bred front. Men hur kommer denna teknologi att användas i morgondagens passersystem?

Michael Szücs, direktör för marknads- och affärsutveckling på 9Solutions, säger att den viktigaste funktionen när det gäller wearables är det faktum att enheterna samlar in realtidsinformation om en persons parametrar, som sedan överförs till molnet och används som underlag för olika beslut.

Våra Bluetooth-kompatibla lokaliseringstaggar ger realtidsinformation som även kan användas i lås- och passersystem samt för att utlösa automatiska larm.

– Syftet med wearables är att öka tryggheten och säkerheten samt att förbättra människors livskvalitet, säger Szücs. Som exempel nämner han 9Solutions lösningar med kroppsburen teknologi för applikationer inom hälso- och och sjulvårdssegmentet.

– Våra Bluetooth-kompatibla lokaliseringstaggar ger realtidsinformation som även kan användas i lås- och passersystem samt för att utlösa automatiska larm, säger han.

The 9Solutions eTag Pro

Lösningen eTag Pro har utvecklats för att öka säkerheten för sjukvårdspersonal och optimera arbetsflödet på sjukhus, vårdhem och inom hemtjänsten.

– Vi har till exempel spårningstaggar som kan användas till patienter med demens- eller minnessjukdomar. När de kommer till sitt rum känner systemet igen dem, och dörren till just deras rum öppnas automatiskt, medan övriga dörrar förblir låsta.

Förutom att skydda äldre människor, kan dessa spårningstaggar även användas till att lokalisera personal och på så sätt optimera arbetsflödet samt till att övervaka barn och materiella tillgångar.

Trots att det är en liten marknad, innebär smarta wearables stora möjligheter för tillverkare av säkerhetsprodukter.
– Ett område med stor potential är hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, säger Nick Hunn, grundare och CTO på WiFore Consulting. Teknologin håller redan på att integreras i enheter för passerkontroll och lokalisering, vilket möjliggör information i realtid om vem som försöker öppna en dörr och om personen i fråga har behörighet att göra det.

När det gäller system för hemtjänst- eller trygghetslarm, används ofta geofencing för att varna vårdpersonalen, till exempel om en äldre person befinner sig utanför ett visst område.

The Nymi Band

Med hjälp av sensorer kan HeartID bekräfta en användares identitet för Nymi-armbandet med hjälp av personens unika hjärtsignatur.

Caj Södergård, forskningsprofessor i digitala medier vid den teknologiska forskningscentralen VTT i Finland, berättar att en intressant säkerhetsapplikation för kroppsburen teknologi är Nymi-armbandet, som använder biometriska hjärtdata för fysisk och logisk access.
– Dessutom finns det applikationer med NFC- och RFID-teknologi, säger han. Det finns till och med en NFC-ring, som är lite mer diskret än en klocka. Med en sådan ring kan man till exempel låsa upp mobiltelefonen bara genom att dra med fingret över den. Vi håller på att utveckla liknande lösningar här på VTT, men det är ett väldigt nytt område.

Skapa attraktionskraft

Den stora utmaningen är emellertid att skapa attraktionskraft för de nya produkterna och göra dem till något som konsumenterna känner att de ”måste ha”. Än så länge är det omöjligt att säga om smarta glasögon eller klockor någonsin kommer att få genomslag på massmarknaden, även om produkter som Samsung Gear och Apple Watch är två exempel på lyckade satsningar riktade mot trend- och teknologimedvetna konsumenter.

Branschen för konsumentelektronik har övertygad sig själv om att kroppsburen teknologi är nästa stora tillväxtområde, och analytikerna förutspår att denna marknad kommer att vara värd över 30 miljarder USD 2020.

– Denna övertygelse drivs på av tillverkarnas desperata behov att hitta en efterföljare till bärbara datorer och surfplattor – produkter som numera finns i vart och vartannat hem, säger Hunn.

Hunn hävdar att de produkter som har störst potential att bli framgångsrika är de som kan fylla en naturlig funktion i våra liv.
– Jag tror att folk i allmänhet börjar bli ganska trötta på att lära sig nya teknologier. Produkten måste helt enkelt vara tillräckligt attraktiv och användarvänlig för att konsumenten ska tycka den är värd att köpa.

Nya ekosystem och kompatibilitet

Caj Södergård

– De stora aktörerna inom digitala tjänster – framför allt Google och Apple – samt tillverkare av säkerhetsprodukter som ASSA ABLOY, kommer att kunna erbjuda kunderna kompletta lösningar, säger Caj Södergård, professor vid den teknologiska forskningscentralen VTT.

Södergård menar att användandet av wearables kommer att skapa nya ekosystem, med kompatibilitet som drivkraft.
– För att allt ska fungera krävs det att de olika komponenterna är kompatibla med varandra, till exempel system för media, passerkontroll, värme, belysning och fastighetsförvaltning, säger han. Det finns många olika aktörer och jag tror att de kommer att samarbeta med varandra. De stora aktörerna inom digitala tjänster – framför allt Google och Apple – samt tillverkare av säkerhetsprodukter som ASSA ABLOY, kommer att kunna erbjuda kunderna kompletta lösningar.

– 2014 kommer att vara mer av ett utvecklingsår, medan 2015 kommer att bli desto viktigare, säger Hunn. Då kommer vi att få se om de nya produkterna vinner konsumenternas förtroende eller om de upplevs som onödiga. Den stora mångfalden av idéer, produkter och leverantörer kan leda till mer innovation än vi någonsin har sett inom området konsumentelektronik, men det är svårt att säga hur marknaden kommer att utvecklas. Ett som är säkert är i alla fall att det kommer bli en spännande resa.

Av Sonora Ocampo och John Ambrose


Michael Szücs har arbetat med säkerhet och identifiering i över tio år och är expert på internationell försäljning och marknadsföring av avancerade säkerhetslösningar. Han är väl insatt i de senaste trenderna inom realtidslokalisering, elektromekaniska låsteknologier och passerlösningar. Sedan 2013 arbetar han på 9Solutions, en snabbväxande tillverkare av avancerade lösningar för realtidslokalisering som erbjuder ökad trygghet och säkerhet inom sjukvårdssektorn.
www.9solutions.com

Caj Södergård är forskningsprofessor i digitala medier vid den teknologiska forskningscentralen VTT i Finland. All forskning som bedrivs på uppdrag av den finska regeringen utförs vid VTT. Här finns de flesta områden inom teknologi, elektronik och ICT representerade – från kisel till molnet.

På elektroniksidan har VTT till exempel halvledaranläggningar, MEMS (mikroelektromekaniska system) och MEMS-sensorer, som används inom fordonsindustrin. Forskarna utför dessutom omfattande dataanalyser.
www.vtt.fi

Comment

You must be logged in to post a comment.