Vi tar pulsen på hotellsäkerheten

Vilka är de bästa säkerhetslösningarna för ett hotell? Future Lab har fått ta del av säkerhetsexperternas kunskap och erfarenhet.

– Ett säkerhetssystem med onlinelås är det klart bästa alternativet för ett hotell, säger Peter Daelemans, säkerhetschef på Starwood Hotels i Beneluxländerna och Frankrike.

Smidiga passersystem online är en viktig faktor för hotellkedjan Starwood, där några av världens största och mest exklusiva hotell ingår, såsom Le Méridien, Westin och W Hotels.
– Med ett enda klick kan man skapa ett nytt kort eller radera ett gammalt och automatiskt skicka denna information till låset i en dörr på 25:e våningen. Det är en enorm fördel på ett hotell med 850 lås, säger Daelemans.

Det skulle vara rena drömmen för oss att slippa offlinesystem för alltid…

Dessutom är risken för inbrott mindre med ett onlinesystem.
– Om man använder nyckelkort till hotellrum, hissar och personalingångar kan man på ett smidigt sätt spåra och förhindra stölder genom att begränsa tillträdet till dörrarna, säger Daelemans.

Och varför ha separata övervakningskameror och lås när man kan få alltsammans på en enda VPN-plattform?
– Det skulle vara rena drömmen för oss att slippa offlinesystem för alltid…

Daelemans vill att hotellen ska bli mer ”virtuella”, med bättre teknologi och systemintegration.
– De låssystem som används i dag kommer att ersättas av mer avancerade lösningar med passer- och klimatkontroll samt ytterligare funktioner i ett och samma system.

Ett exempel är enligt denna rapport så kallade ”smarta” hotellrum med automatiska funktioner för personlig room service.

Denna uppfattning får stöd av en trendrapport från det tyska Fraunhoferinstitutet, där man förutspår att en av de viktigaste drivkrafterna inom hotellbranschen under de närmaste åren kommer att vara teknologiska framsteg. Ett exempel är enligt denna rapport så kallade ”smarta” hotellrum med automatiska funktioner för personlig room service.

Helintegrerade system

Chad Callaghan, som är konsult på American Hotel and Lodging Association, vill också se en ökad integrering:
– Om jag hade obegränsad tillgång till pengar och teknologi skulle jag vilja ha ett helintegrerat system med passerkontroll och övervakningskameror där alla komponenter kommunicerar med varandra. Detta kan snart bli verklighet, säger han, och syftar på integreringen av nyckelkort med energistyrningssystem och hotellrumskassaskåp.

När jag började på Marriott var det relativt vanligt med stölder i hotellrum. I dag är det inte något stort problem.

Callaghan, som nyligen gick i pension efter 35 år som säkerhetschef på Marriott Hotels, har upplevt många förändringar under sina år i branschen.
– Vi har löst en hel del problem med teknikens hjälp, säger han. När jag började på Marriott var det relativt vanligt med stölder i hotellrum. I dag är det inte något stort problem, eftersom vi har elektroniska lås som visar om någon har befunnit sig i rummet. Det gör det enklare att spåra och ta fast tjuvar, samtidigt som det är betydligt svårare att kopiera nycklarna till de elektroniska låsen. Dessutom kan man utfärda en ny nyckel för varje gäst som checkar in.

Hotellstölderna har alltså minskat avsevärt, men Callaghan berättar att det i stället har uppstått ett nytt problem: privatpersoner som stämmer hotell för bristande säkerhet.
I USA orsakar detta stora bekymmer för hotellen, och Callaghan har noterat att trenden pekar åt samma håll i Australien och Storbritannien.

– Vi måste skaffa oss bättre förståelse för vad folk faktiskt kan stämma oss för, säger han. Ansvarsskyldighet är ett komplext begrepp som kan vara lite svårt att sätta sig in i.

Terrorism är ett annat hot mot hotellbranschen, fortsätter Callaghan. 9/11 börjar kännas avlägset och många kanske inte längre tycker att det är relevant med terroristskydd, men vi måste ständigt vara på vår vakt. Terrorister är oerhört tålmodiga och tio år är ingenting i det här sammanhanget. Utmaningen är att få hotellägarna att fortsätta satsa på säkerheten.

Presentera produkten på rätt sätt

Daelemans håller med om att hotellägarna ständigt behöver övertygas om att satsa på säkerheten.
– Det är viktigt att förklara för kunden vilka kostnadsbesparingar produkterna ger, säger han. Om man integrerar passerkontrollen med värme- och ventilationssystem kan man till exempel sänka energikostnaderna. Pris och livslängd är avgörande faktorer för hotellägarna.

Hotellmedarbetare, allt från städpersonal till säkerhets- eller IT-chefer, sitter inne med många bra idéer och jag tycker att säljarna borde lyssna mer på oss för att ta reda på vad vi egentligen vill ha.

Daelemans tror på ett ökat samarbete mellan hotell, återförsäljare och tillverkare för att ta fram funktionella och framtidsorienterade lösningar.
– Vi måste samarbeta och tänka utanför ramarna, säger han. Hotellmedarbetare, allt från städpersonal till säkerhets- eller IT-chefer, sitter inne med många bra idéer och jag tycker att säljarna borde lyssna mer på oss för att ta reda på vad vi egentligen vill ha.

Callaghan håller med och efterlyser dessutom ett mer organiserat samarbete mellan återförsäljare av passerkontroll och andra produkter.
– Vi verkar inom servicesektorn och förväntar oss att även våra leverantörer är serviceinriktade, säger han. De måste vara genuint intresserade av att förstå hotellens behov och finnas med under hela resans gång. De kan inte bara sälja en produkt och skynda vidare till nästa kund. Denna typ av produkter kräver regelbundna kontroller, särskilt när det gäller mer integrerade och avancerade system.

Finns det fler framtidsvisioner vad gäller hotellsäkerhet?

Callaghan tror att vi kommer få se allt fler beröringsfria RFID-kort som inte behöver dras i kortläsare. Han tror också att hotellen kommer att börja programmera sina medlemskort så att de även kan användas som nyckelkort.
– Biometri och exempelvis fingeravtryck är ett annat område som bör utforskas mer, tillägger han. Det ligger kanske lite längre fram i tiden, men det kommer att slå igenom. Gästerna vill ha både komfort och säkerhet. De vill inte bli påtvingade något som är krångligt.

Vem säger att man måste begränsa integreringen till ett enda hotell?

Daelemans ser en pappersfri värld framför sig:
– Man skulle till exempel kunna integrera nyckelkorten i ett iPad-system med inchecknings- och verifieringsfunktioner, säger han. Och vem säger att man måste begränsa integreringen till ett enda hotell?
– I Bryssel styrs exempelvis branddetekteringen för fem olika hotell från ett och samma kontrollrum och allt fler hotell integreras löpande.

Han ställer sig också positiv till funktioner som automatisk dörröppning i handikappanpassade rum och menar att gästernas komfort bör sättas i fokus.
– Det ska bli spännande att se vad vi kan åstadkomma tillsammans i framtiden.

Av Cari Simmons

Comment

You must be logged in to post a comment.