Universitet ställer högre säkerhetskrav

Två tragedier på två år – massakern på Virginia Tech då 33 personer miste livet och dödskjutningarna på Northern Illinois University med sex döda – har tvingat högskolor och universitet att höja säkerhetskraven.

– Alla vet att något måste göras – men många känner sig handlingsförlamade, säger Angelo Faenza, VD för säkerhetsproduktbolaget PERSONA. Det finns som tur är många åtgärder som universiteten kan genomföra för att skydda campusområdena, utan att begränsa studenternas frihet.  

Förändringar på alla nivåer
Amerikanska universitet och campus är miljöer som ställer unika krav på säkerheten. Till skillnad från kontorsområden finns det både bostadshus och lokaler på campus, de sträcker sig över stora områden och befolkas av unga människor som inte är benägna att vidta försiktighetsåtgärder.
– Campusmiljön liknar inte något annat, säger Faenza, som har hjälpt många universitet och högskolor att införa säkerhetsåtgärder.  

Faenza beskriver campusområdet som en ”ministad” – en mycket varierande miljö där många personer har något att säga till om vad gäller säkerheten. Beroende på sin befattning kan de ha mycket skilda uppfattningar: säkerhetsdirektören vill ha ett rigoröst säkerhetssystem, den som ansvarar för bostadshusen tänker i första hand på studenternas livskvalitet medan rektorn måste väga många olika önskemål mot varandra. Att skapa ett allsidigt säkerhetssystem kan kräva eftergifter och ta tid.

Utifrån och in
Ett väl fungerande skalskydd är oerhört viktigt för säkerheten. Som Faenza påpekar:
– Byggnadens skalskydd är A och O – man måste veta vilka som kommer in på och vilka som lämnar området. Med tanke på den strida strömmen av personer som rör sig på campusområdena – studenter som bor där och de som bara läser där, fakultetspersonal, annan personal och ortsbor som kanske använder bibliotek och gym – är det inte lämpligt med nycklar. Nycklar kan lätt tappas bort och kopieras, och man kan heller inte tilldela olika behörigheter utifrån befattning eller roll eller snabbt neka någon tillträde.  

På Quinnipiac University i Connecticut har man installerat ett kortsystem. Låsen från PERSONA som har installerats i universitetets 22 studenthem registrerar vilka som går in i ett rum och om dörren ställs upp. Korten till dörrarna kan dessutom som en extra bonus för studenterna användas för att köpa måltider, låna böcker, kopiera och gå på gymmet.  

Bland de övriga åtgärder som rekommenderas är kameraövervakning utanför byggnaderna samt kortläsare som förhindrar att obehöriga kan slinka in bakom någon med passerkort. Faenza föreslår också att kortläsarna ska kopplas till ett centralt övervakningssystem.
– På så vis kan byggnaden övervakas hela tiden, och man kan till exempel neka bråkiga studenter som just blivit relegerade tillträde, eller begränsa tillträdet till klassrum.  

Larma alla
Man har också fokuserat på larmsystem för att höja säkerheten på universitetsområdena, i synnerhet efter tragedin på Virginia Tech. Universitetet i Richmond har installerat ett nytt larmsystem som följer trenden för hur unga kommunicerar idag. Om en nödsituation uppstår skickar det SMS, ett e-postmeddelanden eller talmeddelande till alla berörda. Meddelandena kan även röra mer triviala saker som till exempel att skolan hålls stängd på grund av vädret. På Catholic University i Washington D.C. skickas meddelanden även till föräldrarna.

Larmsystemen har en betydande roll för den övergripande säkerheten. Det är viktigt att få studenternas medgivande om så krävs, och att kontaktuppgifterna är aktuella. I de flesta system kan man importera kontaktuppgifter från befintliga skoldatabaser, men som Faenza påpekar:
– Larmsystemets tillförlitlighet beror på hur tillförlitliga uppgifterna är.  

Säkerheten på ett campus bygger i högsta grad på medverkan från dem som vistas där. Organisationer som Center for Personal Protection and Safety har tagit fram kurser som förbereder studenter och universitetspersonal för nödsituationer. Deras utbildning ”Shots Fired” ges på nära 200 college i USA, bland annat på California State University, University of Texas och Rutgers University.  

Hur verkningsfulla säkerhetsåtgärderna blir beror i första hand på skolans policy, procedurer, personal och studenter. Det är viktigt att få med alla inblandade på noterna, så att säkerhetsplanerna kan genomföras utan dröjsmål. Om ledningen tydligt markerar att säkerhetsåtgärderna är något som måste införas kan man undvika onödiga diskussioner.
– Alla kan inte få precis som de vill, påpekar Faenza. Men att säkerheten måste vara hög på högskolor och universitet, det är alla överens om.  

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.