Två världar närmar sig varandra

En kombination av säkerhets- och IT-kunskap kommer att krävas för att lyckas på morgondagens säkerhetsmarknad. En nyligen genomförd undersökning har identifierat några av fallgroparna som man bör se upp med när två branscher blir en.

Benjamin Weaver, forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, säger att närmandet mellan IT-säkerhet och fysisk säkerhet kräver en ny syn på riskhantering inom företagen.  

– Ett holistiskt förhållningssätt är nödvändigt i en tid när de flesta företags kärntillgångar inte längre är fysiska, utan baserade på information, data och rykte, säger han.  

Termen ”närmande” har flera olika dimensioner. Tekniskt sett innebär det att videoövervakning och passerkontroll kan integreras och utföras helt digitalt via IP-nätverk, samtidigt som hoten mot företagens säkerhet också närmar sig i och med att brottslingar nuförtiden bryter sig in i såväl fysiska lokaler som i IT-system.  

Stjäla det osynliga
Ett bra exempel på detta är fallet där tjuvar bröt sig in i en butik utan att stjäla någonting, men de installerade i hemlighet en apparat i anslutning till betalkortsterminalen. På så sätt kunde de komma åt kortnummer och andra känsliga uppgifter, som sedan skickades till en hackare för illegal användning.
– Butikens ägare brydde sig inte ens om att anmäla inbrottet till polisen, eftersom ingenting blev stulet, säger Benjamin Weaver.  

På en bank i London lyckades hackare utklädda till dörrvakter stjäla 220 miljoner brittiska pund (ca 2,9 miljarder kronor) genom att manipulera datorernas tangentbord, och på så sätt få tillgång till inloggningsuppgifter.  

– Dessa exempel visar att ett företags IT-verksamhet inte längre kan vara en isolerad funktion, utan den måste samverka med den fysiska säkerheten och vice versa, säger Benjamin Weaver.

För leverantörer av säkerhetsutrustning innebär detta ”närmande” stora utmaningar som bara kan bemästras genom att skaffa sig nödvändig kunskap och kompetens. De som inte hänger med i den tekniska utvecklingen kan tappa marknadsandelar till förmån för olika IT-företag, enligt Benjamin Weaver:  
– Den viktigaste strategiska resursen för att lyckas på morgondagens elektroniska säkerhetsmarknad kommer att vara kunskaper hämtade från både säkerhets- och IT-branschen.  

Kunskapsluckor
I takt med att mekaniska och elektroniska säkerhetsprodukter anpassas till IT- och IP-nätverk, börjar såväl stora IT-aktörer som mindre, innovativa företag allt mer att inrikta sig på säkerhetssektorn. De kanske har kunskapsluckor när det gäller vissa detaljer inom fysisk säkerhet, men är å andra sidan vana att arbeta i en miljö där förmågan att suga åt sig ny kunskap är avgörande för att överleva.

Som en kontrast till detta riskerar leverantörer av traditionella säkerhetslösningar att tappa mark på grund av omodern teknik. En bra lösning för båda parter kan vara att alliera sig med ”den andra sidan”, för att täcka sina respektive kunskapsluckor.  

När det gäller att förutspå framtidens vinnare, tror Benjamin Weaver att de företag som har tillräckliga kunskaper inom säkerhetsbranschen kan ha en stor fördel när det gäller att skapa nya IP-kompatibla produkter.
– Dessutom kommer systemintegratörer att spela en fortsatt viktig roll, eftersom det är en del av deras jobb att snappa upp nya tekniker.

Programvaruutvecklare kommer också att ligga bra till, eftersom branschfokus allt mer kommer att flyttas från hårdvara till mjukvara. Funktionaliteten och användbarheten hos elektroniska säkerhetslösningar är beroende av samspelet mellan hårdvara och mjukvara.  

Nya marknader
En intensiv prispress på digital utrustning i kombination med spridningen av IP-nätverk har bidragit till att elektroniska säkerhetslösningar nu är inom räckhåll för nya marknadssegment, som småföretag och butiker.

– Detta är en outvecklad marknad som tidigare inte var intressant för leverantörerna av övervakningslösningar, eftersom marginalerna för att sälja en eller några få kameror ansågs vara otillräckliga, säger Benjamin Weaver.
Han påpekar att en digital lösning ger slutanvändarna många fördelar.
– Den är extremt skalbar, eftersom det är mycket enklare att installera en extra kamera i en nätverkslösning. Analoga kameror kräver att man drar ett antal dedikerade koaxialkablar, medan nätverkskameror enkelt kan anslutas till nätverket som redan finns installerat på de flesta företag.  

Dessutom gör digitala plattformar det enkelt att installera program för att kontrollera inspelningar och ställa in parametrar för det önskade filmmaterialet.
– Teoretiskt sett finns det inga gränser för vad man kan göra för att kontrollera och analysera videoinspelningar, säger Benjamin Weaver.

Även om utvecklingen med all sannolikhet kommer att leda till att många företag slås ut, är det inte många som tror att detta kommer att ske över en natt. Säkerhetsbranschen är oerhört fragmenterad, och en stor del av marknaden består av lokala installatörer och återförsäljare, som nu står inför den stora utmaningen att övergå till säkerhetslösningar som kräver helt nya IT-kunskaper.

Om man ser framåt, tror inte Benjamin Weaver att många slutanvändare kommer att göra sig av med sina dyrt förvärvade analoga plattformar. – Många slutanvändare kommer att välja hybridsystem som gör att de kan använda analoga och digitala lösningar sida vid sida, säger han.    

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.