Tummen upp för grön säkerhet

När man ska bygga ett miljövänligt hus ligger fokus oftast på att sänka energiförbrukningen, men det finns fler sätt att minska miljöpåverkan. En miljömedveten design kan återspeglas genom hela byggnaden – även i säkerhetsprodukterna.

– Vi försöker se till att följa Green Building Councils riktlinjer i varje del av byggnaden, säger Helen Rose, affärsutvecklingschef på Pemko Manufacturing Company och ordförande i ASSA ABLOY Americas nybildade miljöråd.  

Green Building Council står bakom LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), ett populärt amerikanskt klassificeringssystem för miljövänliga byggnader. Syftet med systemet är att främja och påskynda ett globalt införande av miljömässigt hållbara rutiner inom byggbranschen, genom att skapa och implementera allmänbegripliga och accepterade verktyg och kvalitetskrav.

LEED leder vägen
LEED är vida utbrett i USA, och systemet har spridit sig till över 40 länder sedan det skapades 1994. De flesta europeiska länder har infört nationella program, till exempel BASTA i Sverige och DGNB i Tyskland.

Helen märker att effekterna av LEED, och av miljörörelsen som helhet, börjar synas i byggnadsstandarder över hela USA.
– Denna ”gröna” inställning finns överallt – man kan inte undgå den. Och vi tycker att det är jättebra.  

När det gäller miljövänliga säkerhetsprodukter, som dörrar, lås och dörrstängare, bör produkterna granskas ur ett holistiskt perspektiv, enligt Helen.
– Miljömedvetenhet handlar inte bara om varifrån dina produkter fraktas eller vilket material de är gjorda av. Man måste se till produktens hela livscykel, förklarar hon.

– Man kan titta på en rad olika faktorer för att få fram de mest miljövänliga säkerhetsprodukterna: råmaterialet, hur produkten transporteras, hur produktens livscykel ser ut och vad som kan göras med den när livscykeln är avslutad.

Eftersom poängsystemet i LEED och andra liknande program bygger på hur mycket pengar som går in i ett projekt, får säkerhetsprodukter som dörrar, lås och dörrstängare – som vanligtvis står för mindre än 2 procent av den totala byggkostnaden – oftast inte så mycket uppmärksamhet som andra, större produktkategorier som takmaterial, stål, glas och betong.  

– Men det betyder inte att man inte ska försöka göra dörrbeslag och andra säkerhetsprodukter så miljövänliga som möjligt, säger Scott Sabatini, specifikationskonsult för ASSA ABLOY Door Security Solutions i USA.  

Enligt Scott är det ofta i själva produkttillverkningen som man kan minska onödigt spill, till exempel onödigt emballage.

– I tillverkningsprocessen kan man titta på vad produkten, exempelvis en dörrkarm, är gjord av, säger han. Om den är av metall, varifrån kommer metallen? Hur stor del av materialet är återvunnet?  

Miljövänliga produkter
När det gäller träprodukter kan tillverkarna använda miljöcertifierade produkter, där träden planteras i tillverkningssyfte. Det innebär att man inte skövlar regnskog för att tillverka dörrar.  

Målet är att använda produkter med mindre lösningsmedel och färre komponenter som är skadliga för miljön.
– Det innebär vattenbaserade lösningsmedel i stället för oljebaserade, säger Scott. Genom hela processen, ända ner till svetsning och lackering, bör man välja produkter med låg VOC-halt (Volatile Organic Compounds, flyktiga organiska ämnen).  

Ett exempel på en miljövänlig produkt är den nya GRAHAM Thermal Fused door, med konstgjort dörrlaminat (se artikeln “Öppna den gröna dörren”). Dessa laminatbeläggningar, som är gjörda för att efterlikna riktigt trä, slösar inte med naturens resurser och dessutom bidrar de till en ökad livslängd för produkten.
– Många glömmer att en viktig del av hållbarhetsaspekten är att skapa en hälsosammare arbets- eller livsmiljö, säger Scott. Vissa produkter ger ifrån sig gaser eller organiska ämnen i luften. Vi försöker att förhindra detta så mycket som möjligt.  

Laminatbeläggningar på dörrar utsöndrar inte några skadliga organiska ämnen, vilket vissa lackerade eller betsade ytor kan göra om de rengörs med antimikrobiella medel.  

Ett annat miljörelaterat dilemma uppstår när en produkt når slutet av sin livscykel. Ett viktigt steg mot en hållbar utveckling är att konstruera produkter som kan återanvändas eller återvinnas, enligt Helen.
– Låt oss säga att verksamheten i en byggnad ändras och produkten – till exempel dörrlåsen – behöver bytas ut. Vad gör man då med den gamla produkten? Slänger man den bara på soptippen? Smälter man ner den? Eller försöker tillverkaren ta tillbaka den och göra om den?  

Scott påpekar dock att man inte behöver kompromissa med säkerheten till förmån för miljön.
– Inget av dessa miljöinitiativ, varken i produktionsprocessen eller någon annanstans, behöver äventyra säkerheten, säger han. Och det är ingen risk, eftersom produkterna genomgår extremt stränga testprocedurer. Det går alltså att tillverka produkter som är både effektiva och miljövänliga.  

Helen tycker det är bra att strävan efter miljövänligare byggnader även kan omfatta säkerhetsprodukter.
– Det är därför vi har bildat vårt miljöråd, säger hon. Hållbar utveckling behöver inte bara handla om en byggnads energieffektivitet – och vi vet att vi kan göra mer. 

Comment

You must be logged in to post a comment.