Tjänsteorienterade affärsmodeller

Affärsmiljön förändras, och de lösningar som säkerhetsindustrin erbjuder måste förändras med den. Utpräglat tjänsteorienterade affärsmodeller, t.ex. serverdrift, håller på att växa fram för att hjälpa små och medelstora företag att hantera sina passersystem.

Det finns ett antal faktorer att beakta när man väljer en lösning för passerkontroll. Många företag väljer att lägga ut ansvaret, helt eller delvis, på en extern leverantör. För slutanvändare finns det tre huvudalternativ: Traditionell lösning, serverdrift och administrerade passersystem.

I en traditionell lösning för passerkontroll köper slutanvändaren utrustning och programvara för ändamålet. Slutanvändaren installerar programvaran i egna datorer och administrerar och underhåller systemet med egna resurser.

I en administrerad lösning finns det en tjänsteleverantör som installerar utrustningen och som kör programvaran på en server på annan plats. Slutanvändaren överlämnar ansvaret för övervakning, underhåll och uppdatering av systemet till tjänsteleverantören.

En lösning baserad på serverdrift innebär att en tjänsteleverantör installerar utrustningen och erbjuder en server på annan plats där programvaran körs, men användaren kan logga in i systemet och driva det. I detta fall betalar användarna vanligtvis en månads- eller årsavgift.

RISCO-koncernen är ett av de första företagen som erbjuder en sådan modell. RISCO-koncernen är ett privat säkerhetsföretag med huvudkontor i Israel och kontor i Europa, Asien och Nordamerika, som tillverkar utrustning och programvara för passersystem.

– Vår marknad är utpräglat konservativ, säger Shai Sarig, vice VD för marknadsföring inom RISCO-koncernen. En mycket stark trend just nu är att erbjuda säkerhet som en tjänst. Vi erbjuder många lösningar och ett brett urval.

Det breda urvalet möjliggörs genom en innovativ ny tjänstelösning för passersystem, baserad på serverdrift.

Om ett företag tidigare ville införa ett passersystem stod det inför en stor kapitalinvestering för utrustning och programvara. RISCO-koncernen lanserar RISCO Service Platform (RSP), baserat på affärsmodellen SaaS (Software-as-a-Service), tillsammans med systemet Axes Plus Access Control. SaaS-modellen tillåter företaget att leasa utrustningen, utan att därmed behöva bekymra sig för serverdrift, programinstallation, IT-administration, uppgraderingar etc. All programvara körs i en säker serverhall som tillhör RISCO eller en av företagets tjänsteleverantörer.

– Många små och medelstora företag vill koncentrera resurserna på sin kärnverksamhet, säger Sarig. De kanske inte har anställda IT-experter eller resurser för underhåll och uppgraderingar av sådana system. Förmodligen vill de inte investera en massa pengar i utrustning i början av ett projekt.

Istället får kunderna betala för precis den tjänstenivå de behöver, baserat på antalet tillträdespunkter och från vilka egenskaper och funktioner de vill ha i systemet.

– I passersystem krävs servrar som kör programvaran som i sin tur styr den installerade hårdvaran, förklarar Michael Söderberg, chef för affärsutveckling inom ASSA ABLOY. Därför måste man investera i hårdvara, datorer, programvara och licenser – och sedan hålla allting uppdaterat på plattformarna. Med en tjänsteorienterad affärsmodell tar leverantören hand om allt detta. Leverantören står för investeringarna i utrustning och de hanterar programvaran så att slutkunden kan få fram all nödvändig information. Eftersom leverantören kan ansluta flera kunder till systemet går det att uppnå skalfördelar. Slutkunden betalar en månadsavgift.

Företag kan då implementera ett passersystem med relativt liten initial investering. Istället debiteras en månadsavgift. Detta frigör medel som företaget kan investera i sin kärnverksamhet.

– De flesta företag har inte en massa pengar över för sådant, säger Söderberg. Och pengarna de har vill de hellre satsa på verksamheten.

RISCOs serviceplattform innehåller videoövervakning, larm och passerkontroll som tjänster. Lösningen eliminerar problemen kring teknik och IT-frågor, och låter kunderna koncentrera uppmärksamheten på sina faktiska säkerhetsbehov.

– Det finns stora fördelar för företag med flera anläggningar, säger Sarig. Om ett företag har sitt huvudkontor i ett land och avdelningar i flera andra länder kan man använda samma system för passerkontroll för alla platser. Och som säkerhetsansvarig kan man hantera systemet från vilken ort som helst, eftersom det är åtkomligt från alla platser.

Söderberg jämför den nya tjänsteorienterade affärsmodellen med förhållandet mellan en hyresgäst och en hyresvärd.

– Det finns flera likheter, säger han. Företaget som använder byggnaden betalar sin månadshyra, flyttar in, och allting i byggnaden fungerar – el, värme osv. Allt finns på plats och hanteras av det företag som har till uppgift att sköta fastigheten.

Det är på samma sätt med elektroniska säkerhetssystem.

RISCO-kunder kan fortfarande välja att köpa in sin egen utrustning. Större företag med egna servrar kan föredra att själva administrera sin programvara.
– Vi erbjuder flera lösningar. Vår plattform fungerar i många affärsmodeller, säger Sarig.

 
Ett annat exempel på passersystem som körs på extern server är ASSA ABLOY:s lösning CLIQ Remote. Den ligger för närvarande på ASSA ABLOY:s servrar. Denna lösning använder trådlös teknik för fjärrprogrammering av låscylindrar och nycklar och för utfärdande av tillträdesbehörigheter till anläggningar med hög säkerhetsnivå på annan ort.
 
– CLIQ Remote är en elektromekanisk lösning där nycklar och låscylindrar ser ut som i ett konventionellt mekaniskt system, säger Anders Borg, chef för CLIQ-plattformen inom ASSA ABLOY. Men vi har kompletterat de mekaniska komponenterna med elektronik som gör det möjligt att uppdatera nycklarna från annan plats.

Tidigare måste nycklar uppdateras manuellt, något som tog tid och kostade pengar.

– Man måste gå till en administratör, sätta in nyckeln i programmeringsenheten och vänta tills alla behörigheter hade kontrollerats, säger Borg. Nu kan administratören göra ändringarna direkt i systemet, och nyckelinnehavaren behöver bara gå till en fjärransluten terminal och ladda ner sina behörigheter till nyckeln.

Med hjälp av den här typen av serverdrift, sparar användaren investeringskostnader för servrar och annan maskinvara, men bär själva kostnaden för att administrera systemet.

AMT Inc. levererar totala säkerhetslösningar – inklusive programvara, maskinvara och systemsupport. Företaget erbjuder serverlösningen WebBrix, avsedd att marknadsföras under varje återförsäljares eget varumärke. AMT erbjuder WebBrix på tre olika sätt. En återförsäljare kan köpa in WebBrix, ge lösningen sitt eget varumärke och köra den på AMT:s servrar. Återförsäljare kan även köpa in programvaran och köra den på servrar i sina egna serverhallar. Slutligen erbjuds WebBrix som en traditionell lösning, utan externa servrar, där slutanvändaren köper in programmet och kör det på sina servrar.

Dean Forchas, chef för affärsutveckling inom AMT, liknar enkelheten och tryggheten i en lösning för passersystem på externa servrar med att använda ett webbmailkonto.

– Alla som använder Gmail eller Yahoo! mail vet redan vad SaaS (Software as a Service) står för. Även om datorn havererar finns all information säkert lagrad på en extern server någonstans, säger han. En e-postklient som arbetar direkt i den egna datorn kräver installation, konfigurering och underhåll. Och om datorn havererar är risken stor att information går förlorad, om man inte har varit mycket noga med sin backup.

På samma sätt som ett webbmailkonto, ger även en lösning för passerkontroll, baserad på externa servrar, frid i sinnet, säger Forchas. Kunden behöver inte bekymra sig om serverunderhåll eller säkerhetskopiering som skydd mot systemkrasch.

– För närvarande ger Dell en livstidsprognos på tre år för sina servrar, säger Forchas. Men i en serverdriftsmiljö som vår säkerhetskopieras databasen med en timmes intervall. Vi tillämpar RAID 10 (Redundant Arrays of Inexpensive Disks), och riskerar därför inte att tappa information om en hårddisk havererar. Infrastrukturen blir mycket bättre och man betalar en årlig serviceavgift som bara är en bråkdel av vad det skulle kosta att göra samma sak själv. Resultatet är ett bättre system för mindre pengar.

Comment

You must be logged in to post a comment.