Vilken av de trådlösa standarderna vinner?

Idag skyddas endast två till fem procent av alla dörrar av ett säkerhetssystem. Följaktligen finns det en stor potential för stabil tillväxt kommande år, i synnerhet med tanke på hur den trådlösa säkerhetstekniken utvecklas. Med trådlös teknik blir det enklare och mer kostnadseffektivt att installera säkerhetssystem. https://futurelab.assaabloy.com/en/vilken-av-de-tradlosa-standarderna-vinner/