Nytt koncepttest – integrerad trådlös passerkontroll

På ASSA ABLOY Future Lab kan du framföra dina åsikter om framtida lösningar via olika webbenkäter. Den information du förser oss med analyseras noggrant och förs in i vår produktplan. I vårt nya koncepttest vill vi veta vad du tycker om en ny teknik som vi har arbetat med under en tid, som komplement till den information vi har fått i tidigare studier. https://futurelab.assaabloy.com/en/nytt-koncepttest-integrerad-tradlos-passerkontroll/