Hur hanterar man risken för dataintrång?

Här är en liten historia som kan tyckas vara förstasidesstoff: En hackare avslöjade en stor lucka i protokollet som ligger till grund för många av dagens passerkontrollsystem och besegrade det inom några minuter med smart programmering och lite standardkomponenter. Det är precis vad som inträffade under DefCon-konferensen i Las Vegas i augusti förra året, när Zac Franken visade hur man kunde attackera det väletablerade Wiegand-protokollet. https://futurelab.assaabloy.com/en/hur-hanterar-man-risken-for-dataintrang/

Värdet och betydelsen av öppna och interoperativa passersystemsprodukter

Historiskt sett har passersystem varit allt annat än öppna. Tidiga elektroniska passersystem byggdes direkt för kunden av oberoende entreprenörer. Det kunde ta upp till 16 veckor att beställa nya kort. 1996 blev gränssnittet till Wiegand-läsaren den första interoperativa enheten i passersystem. Men säkerhetsbranschen har fortfarande en lång väg att gå, i synnerhet när det gäller smarta kort. https://futurelab.assaabloy.com/en/vardet-och-betydelsen-av-oppna-och-interoperativa-passersystemsprodukter/