Passerkontroll och kameraövervakning i en och samma lösning

Passer- och larmsystem används sedan länge av många företag, men kameraövervakning har ofta visat sig vara för dyrt att installera och hantera för små och medelstora företag. Detta håller nu på att förändras, i och med utvecklingen av värdbaserade lösningar med passerkontroll och IP-baserad kameraövervakning i en och samma tjänst. https://futurelab.assaabloy.com/en/passerkontroll-och-kameraovervakning-i-en-och-samma-losning/