Quelles normes sans fil vont s’imposer?

Aujourd’hui, avec seulement deux à cinq pour cent de l’ensemble des portes étant protégées par un système de sécurité, le potentiel de croissance est considérable dans les années à venir, particulièrement au vu des avancées dans les technologies de sécurité sans fil. La technologie sans fil permettra une installation plus facile et plus rentable des systèmes de sécurité. https://futurelab.assaabloy.com/en/quelles-normes-sans-fil-vont-simposer/

Vilken av de trådlösa standarderna vinner?

Idag skyddas endast två till fem procent av alla dörrar av ett säkerhetssystem. Följaktligen finns det en stor potential för stabil tillväxt kommande år, i synnerhet med tanke på hur den trådlösa säkerhetstekniken utvecklas. Med trådlös teknik blir det enklare och mer kostnadseffektivt att installera säkerhetssystem. https://futurelab.assaabloy.com/en/vilken-av-de-tradlosa-standarderna-vinner/