Vilken av de trådlösa standarderna vinner?

Idag skyddas endast två till fem procent av alla dörrar av ett säkerhetssystem. Följaktligen finns det en stor potential för stabil tillväxt kommande år, i synnerhet med tanke på hur den trådlösa säkerhetstekniken utvecklas. Med trådlös teknik blir det enklare och mer kostnadseffektivt att installera säkerhetssystem. https://futurelab.assaabloy.com/en/vilken-av-de-tradlosa-standarderna-vinner/

Fördelar med gemensamma standarder

Trots en mycket konkurrensutsatt bransch, har bilindustrin beslutat sig för att samarbeta och utveckla en öppen standard för elektrisk och elektronisk arkitektur. Detta är ett exempel på en allmän trend som vi ser i många branscher och vi tror att den kommer att sprida sig även till säkerhetsbranschen. https://futurelab.assaabloy.com/en/fordelar-med-gemensamma-standarder/

Rapport från Världsbanken, ”Roadmap for Open ICT Ecosystems”

Världsbanken har publicerat en rapport för att främja användningen av öppna standarder i stora företags och regeringars IKT-system. Rapporten med titeln ”Roadmap for Open ICT Ecosystems”, togs fram i samarbete med Open ePolicy Group och är avsedd att hjälpa stora organisationer och regeringar att använda öppna standarder i sina IT-infrastrukturer. https://futurelab.assaabloy.com/en/rapport-fran-varldsbanken-roadmap-for-open-ict-ecosystems/