Intelligenta läsare med obegränsade möjligheter

Tidigare var kortläsare ofta patentskyddade och svåra att installera, och deras främsta uppgift var att bevilja tillträde till en viss byggnad eller avdelning. I dag är kortläsare och kontrollenheter en del av företagets nätverk och därmed viktiga komponenter i affärssystemet, enligt Dave Adams, produktmarknadsföringschef för segmentet Access Management på HID Global. https://futurelab.assaabloy.com/en/intelligenta-lasare-med-obegransade-mojligheter/

Säkerhetsvakternas säkerhetsvakt

Världens flygplatser står inför ett svårt dilemma: De måste hjälpa vanliga, hederliga människor att snabbt och säkert ta sig till olika destinationer runt om i världen, men samtidigt måste de göra det omöjligt för kriminella att ta sig in på avspärrade flygplatsområden eller ombord på flygplan. Och även om båda uppgifterna är viktiga, så kan den senare vara en fråga om liv och död. https://futurelab.assaabloy.com/en/sakerhetsvakternas-sakerhetsvakt/

PC-kort med passagekontroll

Behovet av färre kort som fortfarande garanterar säkerheten för såväl fysisk passerkontroll som i IT-miljön är drivkraften för konvergens inom verksamheten för smarta kort, säger Kurt Schmid, VD på OMNIKEY, ett företag inom ASSA ABLOY som är världsledande på innovativa smarta kortläsare. Kurt, det verkar som om det finns en tendens till konvergens överallt. Olika applikationer smälter ihop till en. Kan du skönja samma fenomen inom verksamheten för smarta kort? https://futurelab.assaabloy.com/en/pc-kort-med-passagekontroll/

Radiofrekvensiell identifieringsteknik och accesskontroll

Smart Card Alliance publicerade 2004 skriften “RFID Tags and Contactless Smart Card Technology: Comparing and Contrasting Applications and Capabilities” (”RFID-taggar och beröringsfria smarta kort: en kontrastiv jämförelse mellan tillämpningar och egenskaper”). Ett av de viktigaste användningsområdena för RFID-teknik är, enligt denna skrift, att på ett säkert sätt kunna identifiera personer. https://futurelab.assaabloy.com/en/radiofrekvensiell-identifieringsteknik-och-accesskontroll/