Intelligenta läsare med obegränsade möjligheter

Tidigare var kortläsare ofta patentskyddade och svåra att installera, och deras främsta uppgift var att bevilja tillträde till en viss byggnad eller avdelning. I dag är kortläsare och kontrollenheter en del av företagets nätverk och därmed viktiga komponenter i affärssystemet, enligt Dave Adams, produktmarknadsföringschef för segmentet Access Management på HID Global. https://futurelab.assaabloy.com/en/intelligenta-lasare-med-obegransade-mojligheter/

Edge – allt i ett

Intelligent passagekontroll är inte något nytt, men tidigare har själva “intelligensen” alltid funnits dold i en datacentral, där en kontrollenhet har hanterat de olika dörrarna via kilometervis med kablar. Med denna metod är det dyrt att lägga till nya dörrar och uppgradera systemen – särskilt eftersom de flesta komponenter (förutom passerkorten) är tillverkarspecifika. Om ett företag vill lägga till nya funktioner krävs därför ofta att man gör en så kallad “forklift upgrade”, det vill säga byter ut det befintliga systemet helt och hållet. https://futurelab.assaabloy.com/en/edge-allt-i-ett/