Polisen i Hamburg höjer säkerheten med Verso CLIQ

Polismyndigheten i Hamburg i Tyskland installerade ett elektroniskt Verso CLIQ-låssystem på sitt huvudkontor, och fick både ett lätthanterligare system och lägre kostnader. Anskaffningskostnaden för CLIQ var visserligen något högre än för ett mekaniskt låssystem, men driftskostnaden har blivit lägre och investeringen hade lönat sig redan efter de första två åren. https://futurelab.assaabloy.com/en/polisen-i-hamburg-hojer-sakerheten-med-verso-cliq/

CLIQ – en suverän kombination

Ett mekaniskt lås är kostnadseffektivt och kan installeras överallt utan besvär, men det har sina begränsningar. Alla som har en nyckel kan låsa upp låset när som helst. Blir någon av med sin nyckel måste hela låset bytas ut för att säkerheten ska kunna garanteras. Med ett intelligent elektroniskt låssystem, däremot, kan man begränsa tillträdet till endast vissa tider på dygnet, man kan spärra nycklar och spåra vilka som har passerat dörrarna. För detta krävs dock att låsen är strömförsörjda, och ofta att de är anslutna till ett intranät, vilket gör dem kostsamma att installera och underhålla samt svåra att anpassa till befintliga lösningar. https://futurelab.assaabloy.com/en/cliq-en-suveran-kombination/

Fängelse sätter stopp för fingeravtryckslås

Biometrisystem börjar bli allt vanligare i säkerhetskontroller och passersystem, allt eftersom tekniken förbättras och kostnaderna blir lägre. Det ställs alltid höga krav på säkerhetstillämpningar, och bland de mest krävande miljöerna är kriminalvårdsanstalter. De är fulla av personer som har gott om tid att hitta på rackartyg. Några av dem har kanske redan erfarenhet av att slå ut säkerhetssystem. https://futurelab.assaabloy.com/en/fangelse-satter-stopp-for-fingeravtryckslas/