NFC – en teknologi på frammarsch

Närfältskommunikation kan snart komma att bli en del av de flesta människors liv, men vi är inte riktigt där än. Peter Preuss, ordförande i NFC Forums marknadsföringskommitté, berättar visserligen om ett hundratal projekt världen över och säger att nya projekt kommer in nästan varje vecka, men det handlar fortfarande till största delen om pilotprojekt. https://futurelab.assaabloy.com/en/nfc-en-teknologi-pa-frammarsch/