Biometriska banktjänster möter indisk landsbygd

Många anser att ny, revolutionerande teknik i första hand bör införas i storstadsområden. Men allt fler inser att miniatyriserade, mobila och trådlösa tekniker kan vara ett utmärkt alternativ även på landsbygden, där man brottas med problem som exempelvis dålig infrastruktur. Med teknikens hjälp kan man på så sätt omvandla och modernisera ett helt land. https://futurelab.assaabloy.com/en/biometriska-banktjanster-moter-indisk-landsbygd/