Verso CLIQ offre à la police de Hambourg le confort haute sécurité

Le bureau de police de Hambourg, Allemagne, a économisé des dépenses et des tracas en installant le système de fermeture électronique Verso CLIQ dans ses bâtiments. Même si le coût initial de CLIQ est supérieur à celui d’un système de fermeture mécanique, son coût de maintenance inférieur permet de récupérer la différence dès deux ans de fonctionnement. https://futurelab.assaabloy.com/en/verso-cliq-offre-a-la-police-de-hambourg-le-confort-haute-securite/

Polisen i Hamburg höjer säkerheten med Verso CLIQ

Polismyndigheten i Hamburg i Tyskland installerade ett elektroniskt Verso CLIQ-låssystem på sitt huvudkontor, och fick både ett lätthanterligare system och lägre kostnader. Anskaffningskostnaden för CLIQ var visserligen något högre än för ett mekaniskt låssystem, men driftskostnaden har blivit lägre och investeringen hade lönat sig redan efter de första två åren. https://futurelab.assaabloy.com/en/polisen-i-hamburg-hojer-sakerheten-med-verso-cliq/

CLIQ – en suverän kombination

Ett mekaniskt lås är kostnadseffektivt och kan installeras överallt utan besvär, men det har sina begränsningar. Alla som har en nyckel kan låsa upp låset när som helst. Blir någon av med sin nyckel måste hela låset bytas ut för att säkerheten ska kunna garanteras. Med ett intelligent elektroniskt låssystem, däremot, kan man begränsa tillträdet till endast vissa tider på dygnet, man kan spärra nycklar och spåra vilka som har passerat dörrarna. För detta krävs dock att låsen är strömförsörjda, och ofta att de är anslutna till ett intranät, vilket gör dem kostsamma att installera och underhålla samt svåra att anpassa till befintliga lösningar. https://futurelab.assaabloy.com/en/cliq-en-suveran-kombination/