Access över IP

När informationsteknologin fortsätter sin frammarsch i våra vardagsliv måste flera funktioner tänkas fram från grunden. Ta passersystem som exempel: en gång i tiden var det ett lås som monterades på en dörr. I dag kan det låset även behöva placeras i ett datanätverk. Och detta innebär att man både måste ställa och besvara nya typer av frågor. https://futurelab.assaabloy.com/en/access-over-ip/

Rapport från Världsbanken, ”Roadmap for Open ICT Ecosystems”

Världsbanken har publicerat en rapport för att främja användningen av öppna standarder i stora företags och regeringars IKT-system. Rapporten med titeln ”Roadmap for Open ICT Ecosystems”, togs fram i samarbete med Open ePolicy Group och är avsedd att hjälpa stora organisationer och regeringar att använda öppna standarder i sina IT-infrastrukturer. https://futurelab.assaabloy.com/en/rapport-fran-varldsbanken-roadmap-for-open-ict-ecosystems/