Sambandet mellan digital och fysisk säkerhet

Utmaningen med modern säkerhet påminner lite om gruppen Stargazers hit från 1955: "Close the door – they’re coming through the window" – så snart man har säkrat en svag punkt dyker det upp hot någon annanstans. Och det blir allt svårare att ligga steget före. Detta gäller såväl bostäder som stora datacentraler, där digital säkerhet är en förutsättning för fysisk säkerhet och vice versa. Det finns ett tydligt samband. https://futurelab.assaabloy.com/en/sambandet-mellan-digital-och-fysisk-sakerhet/

Vart tog informationen vägen?

En civilanställd på polismyndigheten kopplade bort övervakningskamerorna på ett lager och stal backupband vilket ledde till att 80 000 polisers person- och kontonummer äventyrades. En högt uppsatt datakonsult stängde av en elektronisk säkerhetsanordning vilket gjorde att över 13 000 människors personliga information blev tillgänglig för allmänheten. Den amerikanska konkurrensmyndigheten US Trade Commission dömde konsultfirman att betala skadestånd på 275 000 dollar (nästan 2 miljoner kronor). Dessa skräckscenarier är exempel på dataintrångsbrott som har begåtts under den senaste tiden och enligt den amerikanska konsumentorganisationen Privacy Rights Clearinghouse blir denna typ av brottslighet allt vanligare. https://futurelab.assaabloy.com/en/vart-tog-informationen-vagen/

Skydd av sekretessbelagd information

När du gör något i den uppkopplade världen – till exempel köper något i en nätbutik eller gör ett inlägg på en blogg – så lämnar du alltid efter dig ett digitalt fotspår, ett dokument som visar vem du är och vad du har gjort. Detta gör att allt fler människor börjar tänka sig för innan de lämnar ut personlig information på Internet. https://futurelab.assaabloy.com/en/skydd-av-sekretessbelagd-information/