Passerkontroll och kameraövervakning i en och samma lösning

Passer- och larmsystem används sedan länge av många företag, men kameraövervakning har ofta visat sig vara för dyrt att installera och hantera för små och medelstora företag. Detta håller nu på att förändras, i och med utvecklingen av värdbaserade lösningar med passerkontroll och IP-baserad kameraövervakning i en och samma tjänst. https://futurelab.assaabloy.com/en/passerkontroll-och-kameraovervakning-i-en-och-samma-losning/

Nya nätverksmöjligheter med PoE plus

När PoE-teknologin standardiserades 2003 rådde det delade meningar om denna innovation. Teknologin möjliggör strömförsörjning av nätverksenheter via vanliga ethernetkablar – ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att ansluta komponenter som exempelvis trådlösa accesspunkter och övervakningskameror. Tack vare PoE behöver man inte längre några separata elkablar till de olika enheterna. https://futurelab.assaabloy.com/en/nya-natverksmojligheter-med-poe-plus/