Fördelar med gemensamma standarder

Trots en mycket konkurrensutsatt bransch, har bilindustrin beslutat sig för att samarbeta och utveckla en öppen standard för elektrisk och elektronisk arkitektur. Detta är ett exempel på en allmän trend som vi ser i många branscher och vi tror att den kommer att sprida sig även till säkerhetsbranschen. https://futurelab.assaabloy.com/en/fordelar-med-gemensamma-standarder/

Värdet och betydelsen av öppna och interoperativa passersystemsprodukter

Historiskt sett har passersystem varit allt annat än öppna. Tidiga elektroniska passersystem byggdes direkt för kunden av oberoende entreprenörer. Det kunde ta upp till 16 veckor att beställa nya kort. 1996 blev gränssnittet till Wiegand-läsaren den första interoperativa enheten i passersystem. Men säkerhetsbranschen har fortfarande en lång väg att gå, i synnerhet när det gäller smarta kort. https://futurelab.assaabloy.com/en/vardet-och-betydelsen-av-oppna-och-interoperativa-passersystemsprodukter/

Rapport från Världsbanken, ”Roadmap for Open ICT Ecosystems”

Världsbanken har publicerat en rapport för att främja användningen av öppna standarder i stora företags och regeringars IKT-system. Rapporten med titeln ”Roadmap for Open ICT Ecosystems”, togs fram i samarbete med Open ePolicy Group och är avsedd att hjälpa stora organisationer och regeringar att använda öppna standarder i sina IT-infrastrukturer. https://futurelab.assaabloy.com/en/rapport-fran-varldsbanken-roadmap-for-open-ict-ecosystems/