Passerkontroll och kameraövervakning i en och samma lösning

Passer- och larmsystem används sedan länge av många företag, men kameraövervakning har ofta visat sig vara för dyrt att installera och hantera för små och medelstora företag. Detta håller nu på att förändras, i och med utvecklingen av värdbaserade lösningar med passerkontroll och IP-baserad kameraövervakning i en och samma tjänst. https://futurelab.assaabloy.com/en/passerkontroll-och-kameraovervakning-i-en-och-samma-losning/

LUSAX synar säkerhetsbranschens framtid

Är dörreglar på väg bort? Kommer nycklar snart att vara ett minne blott? Vad vill slutanvändarna ha – och kommer säkerhetsföretagen att kunna tillgodose behoven snabbt nog? Dessa och många andra frågor utreds för närvarande av LUSAX, ett forskningssamarbete mellan Lunds Universitet och företagen ASSA ABLOY, Securitas Systems och Axis Communication. https://futurelab.assaabloy.com/en/lusax-synar-sakerhetsbranschens-framtid/