Säkerhet med fingertoppskänsla

En enkät bland passagerare på det skandinaviska flygbolaget SAS visade nyligen hur användningen av fingeravtryck har vunnit acceptans. Över 70 procent av de tillfrågade svenskar som använde sina fingrar för att validera bagageincheckningen var positiva till försöket. De tyckte att systemet borde införas fullskaligt, för att möjliggöra biljettlöst resande och incheckning på distans. https://futurelab.assaabloy.com/en/sakerhet-med-fingertoppskansla/

Biometri och identitetshantering

Dina fingeravtryck, din iris och till och med formen på ditt öra är unika för dig och kan användas för att identifiera dig. Men förutom de unika egenskaperna innehåller de ingen information om dig – vem du är, vilken grupp du tillhör eller vilka områden du har åtkomst till. Biometri används bäst för att förstärka befintliga metoder för identitetshantering. https://futurelab.assaabloy.com/en/biometri-och-identitetshantering/

Fängelse sätter stopp för fingeravtryckslås

Biometrisystem börjar bli allt vanligare i säkerhetskontroller och passersystem, allt eftersom tekniken förbättras och kostnaderna blir lägre. Det ställs alltid höga krav på säkerhetstillämpningar, och bland de mest krävande miljöerna är kriminalvårdsanstalter. De är fulla av personer som har gott om tid att hitta på rackartyg. Några av dem har kanske redan erfarenhet av att slå ut säkerhetssystem. https://futurelab.assaabloy.com/en/fangelse-satter-stopp-for-fingeravtryckslas/