Säkerhetsfrågor i Asien

Securitas är en global ledare inom säkerhet som erbjuder specialiserad bevakning, tekniska lösningar samt konsult- och utredningstjänster. I Thailand fokuserar Securitas främst på specialiserad bevakning och säkerhetslösningar för privatpersoner, företag och bostadsområden. Daniel Holtsjö, landschef på Securitas Thailand, delar med sig av sina insikter till Future Lab. https://futurelab.assaabloy.com/en/sakerhetsfragor-i-asien/

På sin vakt

Säkerhetsteknologin utvecklas hela tiden och det gör också rollen som säkerhetsvakt. Dagens professionella säkerhetsvakter är väl rustade för en säkerhetsmiljö i ständig förändring och den gamla föreställningen om den ensamma nattvakten med ficklampa och nyckelknippa stämmer inte längre. https://futurelab.assaabloy.com/en/pa-sin-vakt/