Bilkapare stal en mans finger

Med biometrisk identifiering kan du effektivt bevisa att du är du. Genom att bara visa upp ditt finger, ansikte eller någon annan utmärkande egenskap får du tillträde till byggnader, kan ta ut pengar från en bankomat eller handla med ett kreditkort. Men skulle någon kunna tänka sig att skära av ditt finger för att stjäla din identitet? Detta är just vad som hände K Kumaran i Subang Jaya i Malaysia. https://futurelab.assaabloy.com/en/bilkapare-stal-en-mans-finger/

Fängelse sätter stopp för fingeravtryckslås

Biometrisystem börjar bli allt vanligare i säkerhetskontroller och passersystem, allt eftersom tekniken förbättras och kostnaderna blir lägre. Det ställs alltid höga krav på säkerhetstillämpningar, och bland de mest krävande miljöerna är kriminalvårdsanstalter. De är fulla av personer som har gott om tid att hitta på rackartyg. Några av dem har kanske redan erfarenhet av att slå ut säkerhetssystem. https://futurelab.assaabloy.com/en/fangelse-satter-stopp-for-fingeravtryckslas/