Glöm aldrig ett ansikte

I början av 2008 publicerades forskningsresultat från Glasgow University i media, något som i hög grad påverkade passerkontrollen i alla typer av företag, regeringsbyggnader och offentliga miljöer. Psykologiprofessor Mike Burton och hans kolleger meddelade att de hade utvecklat ett system för automatiserad ansiktsigenkänning baserat på variationer i en serie foton på en individ, och att resultaten i vissa fall var 100 procent tillförlitliga. Skulle tydliga framsteg inom denna form av biometri kunna ersätta andra biometriska säkerhetsmetoder som röstverifiering, fingeravtrycks- och näthinneavläsning? https://futurelab.assaabloy.com/en/glom-aldrig-ett-ansikte/