Ett recept på sjukhussäkerhet

Det är ofta komplicerat att upprätthålla säkerheten på ett sjukhus – det handlar om stora byggnader med många avdelningar som är öppna för allmänheten dygnet runt. På avdelningar för till exempel intensivvård och barnavård måste man begränsa tillträdet på grund av bland annat infektionsrisken. Vårdpersonalen måste dock ha friheten att röra sig mellan avdelningarna hela tiden. https://futurelab.assaabloy.com/en/ett-recept-pa-sjukhussakerhet/