Bygg bort brott

Att installera säkra lås och övervakningskameror är inte det enda sättet att förebygga brottslighet. Även den fysiska miljön kan vara avgörande för var brotten begås. Därför är det amerikanska designkonceptet CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) en viktig brottsförebyggande faktor vid planering av byggnader eller områden. https://futurelab.assaabloy.com/en/bygg-bort-brott/

Säker design

Alla vill känna sig trygga och säkra i sitt hem. Men det kan vara en svår utmaning att integrera lämpliga säkerhetsåtgärder i bostäder. Vad gäller budget för lås, dörrar, säkerhetssystem och övervakning kan man inte jämföra privatbostäder med kommersiella byggnader. Arkitekterna måste dessutom tänka på utseendemässiga faktorer, som stora fönster med fin utsikt eller planteringar som skapar avskildhet. New York-arkitekten Barbara Nadel, som har skrivit boken Building Security: Handbook for Architectural Planning and Design, säger: – Ingen vill bo i en miljö som påminner om en militäranläggning. https://futurelab.assaabloy.com/en/saker-design/