Sambandet mellan digital och fysisk säkerhet

Utmaningen med modern säkerhet påminner lite om gruppen Stargazers hit från 1955: "Close the door – they’re coming through the window" – så snart man har säkrat en svag punkt dyker det upp hot någon annanstans. Och det blir allt svårare att ligga steget före. Detta gäller såväl bostäder som stora datacentraler, där digital säkerhet är en förutsättning för fysisk säkerhet och vice versa. Det finns ett tydligt samband. https://futurelab.assaabloy.com/en/sambandet-mellan-digital-och-fysisk-sakerhet/