Fördelar med gemensamma standarder

Trots en mycket konkurrensutsatt bransch, har bilindustrin beslutat sig för att samarbeta och utveckla en öppen standard för elektrisk och elektronisk arkitektur. Detta är ett exempel på en allmän trend som vi ser i många branscher och vi tror att den kommer att sprida sig även till säkerhetsbranschen. https://futurelab.assaabloy.com/en/fordelar-med-gemensamma-standarder/

The Value and Importance of Open and Interoperable Access Control Products

Historically, access control systems have been anything but open. Early electronic access control systems were custom-built by independent entrepreneurs. It could take up to 16 weeks to order new cards. In 1996 the Wiegand Reader Interface became the first interoperability to access control systems. But it is still a long way to go for the security industry, especially for smart cards. https://futurelab.assaabloy.com/en/the-value-and-importance-of-open-and-interoperable-access-control-products/

Värdet och betydelsen av öppna och interoperativa passersystemsprodukter

Historiskt sett har passersystem varit allt annat än öppna. Tidiga elektroniska passersystem byggdes direkt för kunden av oberoende entreprenörer. Det kunde ta upp till 16 veckor att beställa nya kort. 1996 blev gränssnittet till Wiegand-läsaren den första interoperativa enheten i passersystem. Men säkerhetsbranschen har fortfarande en lång väg att gå, i synnerhet när det gäller smarta kort. https://futurelab.assaabloy.com/en/vardet-och-betydelsen-av-oppna-och-interoperativa-passersystemsprodukter/

Rapport från Världsbanken, ”Roadmap for Open ICT Ecosystems”

Världsbanken har publicerat en rapport för att främja användningen av öppna standarder i stora företags och regeringars IKT-system. Rapporten med titeln ”Roadmap for Open ICT Ecosystems”, togs fram i samarbete med Open ePolicy Group och är avsedd att hjälpa stora organisationer och regeringar att använda öppna standarder i sina IT-infrastrukturer. https://futurelab.assaabloy.com/en/rapport-fran-varldsbanken-roadmap-for-open-ict-ecosystems/

World Bank report – Roadmap for Open IT Ecosystems

The World Bank has published a report intended to promote the use of open standards in the IT systems of large corporations and governments. The report, entitled "Roadmap for Open IT Ecosystems," was developed with the Open ePolicy Group and is intended to help large organizations and governments incorporate the use of open standards into their IT infrastructures. https://futurelab.assaabloy.com/en/world-bank-report-roadmap-for-open-it-ecosystems/