Passerkontroll och kameraövervakning i en och samma lösning

Passer- och larmsystem används sedan länge av många företag, men kameraövervakning har ofta visat sig vara för dyrt att installera och hantera för små och medelstora företag. Detta håller nu på att förändras, i och med utvecklingen av värdbaserade lösningar med passerkontroll och IP-baserad kameraövervakning i en och samma tjänst. https://futurelab.assaabloy.com/en/passerkontroll-och-kameraovervakning-i-en-och-samma-losning/

Nya nätverksmöjligheter med PoE plus

När PoE-teknologin standardiserades 2003 rådde det delade meningar om denna innovation. Teknologin möjliggör strömförsörjning av nätverksenheter via vanliga ethernetkablar – ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att ansluta komponenter som exempelvis trådlösa accesspunkter och övervakningskameror. Tack vare PoE behöver man inte längre några separata elkablar till de olika enheterna. https://futurelab.assaabloy.com/en/nya-natverksmojligheter-med-poe-plus/

Säkerhetsvakternas säkerhetsvakt

Världens flygplatser står inför ett svårt dilemma: De måste hjälpa vanliga, hederliga människor att snabbt och säkert ta sig till olika destinationer runt om i världen, men samtidigt måste de göra det omöjligt för kriminella att ta sig in på avspärrade flygplatsområden eller ombord på flygplan. Och även om båda uppgifterna är viktiga, så kan den senare vara en fråga om liv och död. https://futurelab.assaabloy.com/en/sakerhetsvakternas-sakerhetsvakt/