Säkerhetsfrågor i Asien

Securitas är en global ledare inom säkerhet som erbjuder specialiserad bevakning, tekniska lösningar samt konsult- och utredningstjänster. I Thailand fokuserar Securitas främst på specialiserad bevakning och säkerhetslösningar för privatpersoner, företag och bostadsområden. Daniel Holtsjö, landschef på Securitas Thailand, delar med sig av sina insikter till Future Lab. https://futurelab.assaabloy.com/en/sakerhetsfragor-i-asien/