Stolthet skapar säkra skolor

I och med att säkerhetskraven blir allt högre på skolorna ställs ansvarig personal inför en svår uppgift. Hur kan man garantera säkerheten på en skola utan att omvandla den till rena ”Fort Knox”?

Om man läser löpsedlarna skulle man kunna tro att den största säkerhetsrisken i skolor är en psykopat som löper amok med ett maskingevär. Men den största utmaningen är i själva verket att skapa en miljö där eleverna varje dag visar hänsyn och respekt för varandra.

– Det är väldigt viktigt med branddörrar, brandövningar och oannonserade övningar på hur man agerar i händelse av en skolskjutning, säger Gaby Schuld, lärare med ansvar för lokalfrågor på en mellan- och högstadieskola i Köln, Tyskland. Men vi prioriterar relationen med eleverna i vårt säkerhetsarbete.

Hon arbetar mycket med att få eleverna att känna sig delaktiga. På en skola med cirka 1 800 elever krävs det emellertid först och främst att man skapar grupper som är tillräckligt små för att vara hanterbara när det gäller ansvarsbiten.

– Vi har skapat grupper där sju till nio lärare ansvarar för tre klasser på totalt cirka 80 barn. Dessa grupper är desamma under hela skoltiden, vilket gör att lärare och elever lär känna varandra bra. Då kan du som lärare se om någon är ledsen och du känner till hur den elevens hemsituation ser ut. Du märker också om en elev förändras på ett oroväckande sätt. Och eleverna vet att de kan prata med oss lärare, säger Schuld.

För Schuld och hennes lärarkollegor är det viktigt att eleverna känner sig trygga och säkra i klassrummet, både fysiskt och mentalt. Eleverna får till och med hjälpa till med inredningen – de ska ju trots allt ha samma klassrum i sex år.

På så sätt följer skolan en av principerna i den amerikanska modellen CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design): Om eleverna känner att det är ”deras” klassrum kommer de också att skydda det. Rob van Dijk på företaget Cocoon Risk Management i den nederländska staden Zoetemeer kallar detta fenomen för ”territorialitet”.

Cocoon arbetar främst med företag, men de vill också visa sitt samhällsansvar genom att förbättra säkerheten i skolorna. Tillsammans med skolans intressenter utvecklar de en plan för att bygga in säkerhet i skolan.

– Vi fokuserar inte så mycket på säkerhetskameror, vakter och metalldetektorer, även om det också kan vara nödvändigt i vissa fall, säger van Dijk. Det viktigaste är kontakten med eleverna. Eleverna mår bättre om skolan inte känns som ett fängelse.

Han menar att det inte går att hindra någon från att smuggla in vapen på en skola, då skulle det krävas lika rigorösa säkerhetskontroller som man har på flygplatser.
– Men man kan upptäcka om någon beter sig underligt. Därför är det viktigt att dela in skolan i mindre avdelningar, så att lärarna kan ha en bra kontroll.

Jan Boele, lokalförvaltningschef på gymnasieskolan Da Vinci College i Dordrecht, söder om Rotterdam i Nederländerna, har samarbetat med Cocoon för att skapa en ny byggnad för 600 av skolans elever.

– Den nya byggnaden ligger i en ganska stökig del av staden, där det finns rivaliserande gäng, så vi har varit lite oroliga, säger han.

Enligt Cocoon finns det fyra olika faktorer som spelar in vad gäller skolsäkerheten, nämligen området, byggnaden, eleverna och lärarna. Det är viktigt att skolan upplevs som ett positivt inslag i samhället. På skolan i Dordrecht kommer man till exempel att ha en cykelverkstad, där man kan lämna in sin cykel och få den reparerad av eleverna.

Art Hushen på National Institute of Crime Prevention, ett privat företag i South Carolina, USA, som erbjuder utbildning i CPTED, betonar hur viktigt det är att involvera samhället, särskilt i problemområden.
– Till en början kanske man måste ha beväpnade vakter för att garantera säkerheten. Men skolan kan bli en ledstjärna för samhället och den enda trygga platsen för många barn. Människor som bor i fattiga områden har större behov av stöd än de som bor i välbärgade områden, så det kan vara en god idé att erbjuda sociala stödfunktioner via skolorna för att även locka dit föräldrarna.

Men alla är eniga om att det viktigaste är relationen mellan elever och lärare.
– Eleverna ska känna sig respekterade, de ska visa respekt för varandra och de ska känna sig trygga, säger Boele.

Även i Da Vinci-skolans gamla byggnad har eleverna fått känna sig delaktiga i skolans utformning – de har fått vara med att dekorera minst en vägg i varje klassrum och de har till och med tillverkat en del av möblerna själva. Elever som utbildar sig för att arbeta inom säkerhetsbranschen får stå vid dörrarna och kontrollera övriga elevers ID-kort. Dessa elever har valts ut med omsorg, för att säkerställa att de inte är utsatta för hot från något av de rivaliserande gängen.

Men det finns fler åtgärder att vidta i den nya byggnaden. Själva toalettbåsen är visserligen insynsskyddade, men övriga delar av toaletterna har glasrutor så att det går att se in.
– Det inkräktar till viss del på elevernas privatliv, men vi måste väga det mot risken för mobbning och våld, säger Boele.

Öppenhet är i själva verket ett av ledorden för byggnaden. Alla skrymslen och vrår där man kan gömma sig har öppnats upp.

Enligt van Dijk har man på så sätt lyckats minska antalet vakter från sex till en. Den nuvarande vakten är en man som bor i närheten och som inte bara kontrollerar eleverna utan dessutom pratar med dem och ger dem råd.

Till syvende och sist är det lärarnas uppgift att garantera säkerheten, men van Dijk kan hjälpa dem genom att föreslå lösningar som gör det enklare för dem. Det kan vara allt ifrån färgval (blått har en lugnande effekt medan rött är aktiverande, så man bör till exempel inte ha röda väggar i ett rum där eleverna sitter och skriver prov) till mer konstruktionsmässiga frågor.

Varje skola måste hitta lösningar på sina respektive problem, men vissa saker gäller för alla skolor. Det är till exempel viktigt att både elever och lärare känner sig stolta över sin skola och för att det ska vara möjligt måste man skapa en trevlig skolmiljö.

– Man kan exempelvis titta på utemiljön, säger Hushen. Finns det gräs på skolgården eller bara grus, på grund av en begränsad budget?

Det är enkelt att installera övervakningskameror, men för en grundläggande säkerhet är det mycket mer effektivt att skapa en skolmiljö som bygger på stolthet och tillit.

Comment

You must be logged in to post a comment.