Stölder största utmaningen för butiker

Svinnet, det vill säga kund- och personalstölder, ökar inom detaljhandeln. Enligt stöldskydds- och säkerhetsexperter är det viktigt att butiksägarna gör allt de kan för att skydda sina varor.

Enligt en undersökning som nyligen gjordes av detaljhandelsorganisationen National Retail Federation i Washington D.C., förlorade amerikanska butiksägare hela 37,1 miljarder dollar i rent svinn bara under 2010. Det är en ökning med nästan 4 miljarder dollar jämfört med året dessförinnan. Personalstölder står för den största delen, närmare bestämt 43,7 procent av det totala svinnet 2010.

En av mina arbetsuppgifter är att minska stöldbegäret

– Vi lägger ner mycket tid, energi och pengar på att övervaka personalen, säger Tina Sellers, säkerhetschef på GameStop, världens största återförsäljare av TV- och dataspel med över 6 500 butiker över hela världen.

Bakgrundskontroller och övervakningsutrustning, till exempel kameror vid kassorna, är bara några exempel på metoder som används för att begränsa svinnet.

– En av mina arbetsuppgifter är att minska stöldbegäret, säger Sellers.

Men hårdbevakning av varorna är inte alltid det bästa alternativet. Många butiksägare vill gärna förvara sina mest exklusiva varor, till exempel dyra elektronikprodukter, i låsta montrar, men det kan också leda till att försäljningen påverkas negativt.

På GameStop har man gjort undersökningar som visar att en del dyra produkter faktiskt kan stå framme i butiken.

– I vissa fall är det värt att göra produkten fysiskt tillgänglig för kunden, jämfört med att förvara den bakom lås och bom. Ökad försäljning är mer värt än risken för stöld, påpekar Sellers.

Nya utmaningar

För att kunna hantera de nya utmaningar som följer av den snabba tekniska utvecklingen har stöldskydds- och säkerhetsexperter tvingats hitta nya sätt att arbeta. Fred Tarasoff är en av Kanadas främsta stöldskyddsexperter, med över 25 års erfarenhet från detaljlhandeln. Han har intervjuat ett stort antal snattare för att ta reda på vilka metoder de använder.

I dag är det mycket enklare, tack vare alla auktionssajter på nätet.

– Innan internet fanns var det svårare att sälja vidare stulna varor, säger Tarasoff. Stöldgodsmarknaden var begränsad till loppmarknader, barer eller den närmaste bekantskapskretsen. I dag är det mycket enklare, tack vare alla auktionssajter på nätet, och detta är något som skapar stora problem för detaljhandeln.

På GameStop har man anställt en person som arbetar med att spåra stulna varor och söka efter misstänkt aktivitet på bolagets webbplats, till exempel kunder som försöker beställa varor med någon annans kortnummer.

– Den här befattningen existerade inte för två år sedan, säger Sellers. Men den snabbt ökande internetanvändningen innebär att även brottsligheten på nätet ökar lavinartat.

Med teknologins hjälp kan brottslingar utbyta idéer och tipsa varandra om hur man överlistar butikernas säkerhetssystem. På internet hittade Tarasoff till exempel information om hur man kan smuggla ut varor ur en butik som tillhör en av hans kunder, och kunde på så sätt identifiera svagheterna i butikens säkerhetssystem.

– Snattarnas metoder blir allt mer sofistikerade och internet är en stor bidragande orsak till detta, säger han.

Direktkommunikation via sms används i den senaste typen av butiksstölder, så kallade ”flash robs” (masstölder), där en stor grupp kriminella kommer överens om att storma en viss butik vid en viss tidpunkt, stjäla så mycket de kan och sedan snabbt ta sig därifrån. Snattare kan också varna sina medhjälpare via sms eller uppmana dem att distrahera butikspersonalen.

Ny teknologi på gott och ont

Men även om den tekniska utvecklingen leder till nya utmaningar för butikerna, så har den också skapat nya möjligheter vad gäller stöldskydd. Det är inte bara snattarna som blir smartare, utan även säkerhetssystemen.

Mike Jackson arbetar som konsult på säkerhetskonsultfirman Security Research Group i Kalifornien, USA. Som ett exempel på ny säkerhetsteknologi nämner han intelligent videoövervakning, en form av videoanalys som detekterar rörelser i realtid eller inspelat material.

Intelligenta övervakningssystem följer vissa inprogrammerade regler. Om en kund befinner sig på ett och samma ställe i butiken under en längre tid, identifierar systemet detta som en potentiell stöldrisk och skickar en varning till operatören.

– Eftersom det är en fristående teknologi krävs det inte lika många personer för att övervaka systemet, vilket innebär lägre kostnader och högre produktivitet, säger Jackson.

Digitala IP-kameror med streaming via internet är en annan revolutionerande säkerhetsteknologi inom detaljhandeln, medan molnteknologin möjliggör flexibel datalagring. Kameror med ansiktsigenkänning är ytterligare ett nytt hjälpmedel i kampen mot butikstölder. Det finns program som kan identifiera tidigare dömda snattare från en databas och varna butikspersonalen.

– Men denna teknologi är väldigt dyr, tillägger Jackson.

Priset är avgörande

Sellers säger att de höga priserna på ny teknologi ibland gör det omöjligt för säkerhetscheferna att köpa in den utrustning de vill.

– Vi skulle gärna se att RFID-teknologin blev billigare, så att priset inte längre var den avgörande faktorn, säger hon. Med billigare RFID-teknologi skulle vi till exempel kunna spåra varorna från det att de anländer till butiken till dess att de blir sålda.

Genom att tillämpa CPTED-modellen (Crime Prevention Through Environmental Design) kan butiksägarna skapa en butiksmiljö som är mindre attraktiv för brottslingar.

För butiker som har begränsade resurser vad gäller investeringar i säkerhetsteknologi, finns det andra mer kostnadseffektiva sätt att förhindra stölder. Genom att tillämpa CPTED-modellen (Crime Prevention Through Environmental Design) kan butiksägarna skapa en butiksmiljö som är mindre attraktiv för brottslingar. Denna modell förespråkar bland annat fri sikt och begränsad persontrafik, så att potentiella brottslingar dirigeras till kameraövervakade delar av butiken.

Den snabba tekniska utvecklingen har utan tvekan skapat nya utmaningar vad gäller stöldskydd inom detaljhandeln. Men vad är nästa steg?

Enligt Sellers kommer det att bli allt svårare att övervaka personalen. Kundernas krav på bättre service ökar konstant och en trend är att butikerna nu i allt större utsträckning utrustar sina säljare med bärbara kortterminaler, så att kunderna kan betala för sina varor var som helst i butiken.

– I detta fall finns säljaren inte på en bestämd plats när betalningen sker, vilket gör det svårare att övervaka transaktionen, säger Sellers. Det här är en utveckling som alla butiker måste förbereda sig på. Det krävs övervakning i hela butiken, inte bara i kassan.

Under perioder med lågkonjunktur tenderar butikssvinnet att öka, men då är det också svårare att få butikerna att investera i effektiva säkerhetssystem, enligt Sellers.

– När butikerna får det tufft ekonomiskt är säkerheten tyvärr något av det första det dras in på, så vår utmaning blir att åstadkomma mer med mindre medel, säger hon. Stöldskydd kan jämföras med en stående armé. Jag behöver mina ”soldater”, det vill säga övervakningskameror och andra säkerhetsåtgärder, för att avskräcka ”fienden”. Mitt jobb är att hjälpa folk att motstå frestelsen att stjäla.

Av Rachel Sa

Comment

You must be logged in to post a comment.