Stängningsdags

En dörrstängare ser inte särskilt komplicerad ut vid första anblicken.
– En dörrstängare ser till att dörren … stängs, förklarar Matt Burstein, försäljnings- och inköpschef på Sentinel Door Controls.

Men det är bara början.  

En dörrstängare är den mekaniska funktion som stänger en dörr när någon har öppnat den. Det är en komponent som finns i alla offentliga byggnader i USA, där det enligt lag måste finnas en dörrstängare i anslutning till alla ingångar, utgångar och brandsäkra dörrar.  

Dörrstängaren har två huvudfunktioner. För det första skyddar den dörren vid öppning och stängning eftersom den kontrollerar rörelsen och hindrar dörren från att stängas för snabbt eller smälla igen, vilket kan orsaka skador. Dessutom bidrar dörrstängaren till en ökad säkerhet.  

– Dörrstängare är viktiga säkerhetskomponenter, säger Dave Gray, VD på Norton Door Controls. Det bästa låset i världen blir värdelöst om dörren inte stängs ordentligt.  

Må kraften vara med dig
Vid manuell stängning känner du ett motstånd när du öppnar dörren, och det beror på att en fjäder trycks ihop inuti dörrstängaren. Dessutom förflyttas den hydraulolja som används för att reglera dörrens hastighet. Detta hindrar dörren från att slängas upp. När du släpper dörren skjuts den igen med hjälp av energin som finns lagrad i fjädern. Hydrauloljan kontrollerar stängningen och ser till att dörren inte smäller igen.  

Läckande hydraulolja, på grund av sabotage eller felkonstruktion, är den vanligaste orsaken till att dörrstängare går sönder.  

– Tillverkningsprocessen spelar en viktig roll när det gäller att maximera dörrstängarnas livstid, säger Dave. På Norton har vi använt tekniker som vibrationsbehandling av invändiga komponenter för att minska slitage, olja med smörjningsförbättrande additiv speciellt utvecklade för dörrstängare och noggranna urval och tester av tätningsmaterial för att förlänga dörrstängarnas livstid.

Dörrstängarnas konstruktion hänger ofta ihop med deras effektivitet, och de måste ha tillräckligt med kraft för att övervinna motståndet och stänga dörren ordentligt.
– För att avgöra vilken dörrstängare som passar bäst måste man titta på faktorer som friktion och motstånd. Hur stor och tung är dörren? Släpar dörren mot mattan? En bra dörrstängare måste övervinna många olika krafter för att åstadkomma en effektiv stängning, säger Dave.  

Dold eller synlig
En annan utmaning vad gäller konstruktionen är att de flesta dörrstängare måste monteras längst upp på dörren eller på karmen.
– Dörrstängare är oftast synliga, säger Matt. Det gör att vandalism kan utgöra ett problem, och man kan inte alltid hindra folk från att hänga saker i en dörrstängare.

Dörrstängare är antingen monterade utvändigt, så att alla kan se dem, eller dolda i dörrkarmen, förklarar Matt. Det finns också golvstängare, det vill säga kraftfulla dörrstängare som är monterade vid golvet och som kontrollerar stora, tunga dörrar.

– En fördel med utvändigt monterade dörrstängare är att de brukar hålla längre, säger Matt. Dolda dörrstängare eller golvstängare har inte så mycket hydraulolja, och oljan kan ta slut. En utvändigt monterad dörrstängare kan hålla hur länge som helst om den inte utsätts för sabotage.  

Dave brukar jämföra dörrstängare med ett bromssystem i en bil. Båda dessa komponenter använder kolvar och hydraulolja och ger en ökad säkerhet för användaren. För att en dörrstängare ska fungera felfritt måste, precis som med ett bromssystem, oljenivån vara konstant under en lång tid, vanligtvis över 10 år, utan service.  

Med målsättningen att kombinera effektivitet, lång livstid och driftsäkerhet har Norton utvecklat den nya dörrstängaren Trinity. Den skiljer sig från traditionella dörrstängare i och med att den använder en kombination av elektronik, maskinvara och programvara för automatisk inställning i växlande miljöer.  

Automatisk inställning
I många kommersiella applikationer måste dörrstängarna justeras manuellt för att anpassas efter växlande årstider, förklarar Dave.
– När man installerar en dörrstängare monterar man den så att den ska stänga dörren ordentligt och inte smälla igen eller flyga upp och slå emot väggen när man öppnar den.  

Dörrstängare kan behöva justeras för att garantera effektiv stängning vid skiftande temperaturer och lufttryck i en byggnad, till följd av växlande årstider.  

Med Trinity sparar man både tid och pengar, eftersom den ställer in sig automatiskt.

– Om dörrstängaren registrerar att dörren inte stängs med samma hastighet som man ställde in från början så anpassar den sig automatiskt efter den ursprungliga inställningen.  

Och det krävs inga dyra installationer eller regelbundna batteribyten. När dörren öppnas vrids ett kugghjul runt, och detta kugghjul driver en generator som i sin tur driver elektroniken som kontrollerar dörrstängaren.  

– Det är inte svårt att tillverka en vanlig dörrstängare, säger Dave. Tekniken har inte utvecklats så mycket under de senaste 100 åren. Men om man vill ha en riktigt effektiv dörrstängare som dessutom håller länge krävs det precision både vid materialval och vid tillverkning. 

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.