Smarta energilösningar

Växande oro för klimatförändringar och stigande energipriser har lett till ökad efterfrågan på miljövänligare lösningar för hemmet – från enkla till mer avancerade produkter.

Även mindre tekniskt avancerade sätt att spara energi i bostaden, till exempel att täta fönster och dörrar, kan vara billiga och effektiva. Om varje hushåll i Storbritannien, för att ta ett exempel, använde bästa möjliga tätning mot drag skulle det spara lika mycket energi som går åt för att värma upp 400 000 hem varje år, enligt den brittiska klimatorganisationen Energy Saving Trust.

Att välja fönster och dörrar av trä i stället för av PVC minskar också hushållens koldioxidutsläpp. Det går åt åtta gånger mer energi för att tillverka ett PVC-fönster eller en PVC-dörr jämfört med motsvarigheten i trä, och livscykelkostnaden är 14–25 procent högre än för trä.

Nu när energipriserna hela tiden ökar har intresset växt och teknologin kommer att bli mer allmänt utbredd.

I andra ändan på teknikskalan dyker det upp lösningar som utnyttjar att smart phones blivit allt populärare, och som skulle kunna ha en stor inverkan på energiförbrukningen – och även säkerhetsfördelar.

Ett genomsnittligt amerikanskt hushåll har 40 produkter som ständigt drar ström i standby-läge, vilket motsvarar nästan 10 procent av bostadens elförbrukning. Nu finns det teknologi som gör det möjligt att reglera olika funktioner via mobiltelefonen, till exempel bryta strömmen till alla vägguttag och lampor i ett hus när man går till sängs eller går hemifrån. Genom att kunna tända all belysning i samma applikation ökar också känslan av säkerhet i hemmet.

Sådana system kan utökas så att värme- och luftkonditioneringssystem stängs av när ett fönster öppnas, och på så sätt drar mindre energi. Med denna teknologi på plats kan även andra energibesparande funktioner läggas till. Exempelvis kan man installera en sensor som slår av och på uppvärmning och kylning beroende på om någon är i rummet. Systemet kan också varna bostadsägaren via mobilen om någon bryter sig in i bostaden.

Systemen bygger på trådlösa kontakter, sensorer och reglage från företag som till exempel EnOcean. EnOceans utrustning behöver ingen kraftkälla eftersom man genom att vrida på ett dörr- eller fönsterhandtag genererar energi som sänder en signal till en telefon för att meddela att dörren eller fönstret har öppnats. Rörelse, ljus och till och med temperaturskillnader kan också trigga igång signalen.

Även om sådana funktioner mest låter som något för lyxbostäder, så betalar sig systemet ganska fort tack vare energibesparingarna, menar Andreas Schneider, EnOceans medgrundare och marknadschef.
– De här applikationerna betraktas ofta som dyra, men om man installerar sensorer som optimerar uppvärmningen har investeringen betalat sig på 18–24 månader, säger Schneider.
– Nu när energipriserna hela tiden ökar har intresset växt och teknologin kommer att bli mer allmänt utbredd.

Comment

You must be logged in to post a comment.