Smart el

El är väl hur enkelt som helst? Man har ett stort elverk här, människor som använder elen där, och så drar man ledningar emellan. Sedan skickar man ut någon som läser av elmätarna – inga konstigheter!

Men i framtiden kommer det att se annorlunda ut. Elledningarna kommer att kunna kommunicera i två riktningar, och det är inte bara elen som kommer att skickas åt båda håll utan även information.

Välkommen till det smarta elnätet. Det utvecklas delvis för att hantera förnyelsebara energikällor som solenergi och vindkraft, men dessutom för att ge en mer effektiv energiförbrukning. Tanken är att man ska använda elen när den finns tillgänglig i stället för att framställa en massa el för att tillgodose alla tänkbara behov som kan dyka upp. Elbehovet kommer att vara mindre förutsägbart i framtiden och det blir därför viktigare att kapa elförbrukningstopparna och minska koldioxidutsläppen. I dag kostar elen ungefär lika mycket oavsett när den används, trots att det är dyrare för elbolagen att tillgodose behoven vid elförbrukningstoppar samt att göra sig av med oförbrukad el på nätterna. I det smarta elnätet är det efterfrågan som styr priserna.

Men för att det ska fungera krävs information – och informationen från de smarta elnäten har blivit eftertraktad. Vem äger den? Vem lagrar den? Vem reglerar den? Vem skyddar den?

Ännu har ingen av dessa frågor fått något svar, men debatten är i full gång. Andy Bochman, som har startat bloggen Smart Grid Security, säger:
– Om informationsflödet går åt båda håll finns det risk för att brottslingar lägger in farlig information eller farliga kommandon. Men säkerhetsriskerna med det smarta elnätet går inte att jämföra med Internet, enligt Andy.

– Internet är inte riskfritt, men säkerheten är trots allt tillräcklig, säger han. Även om det smarta elnätet är mindre säkert, så kommer det troligen att vara mer pålitligt, paradoxalt nog. Potentiella risker kommer att kunna identifieras med hjälp av bättre sensorer och diagnostiksystem, och därmed kommer problemen att kunna lösas automatiskt och mycket snabbare än tidigare.

Enligt Andy är problemet är att elbolagen inte är vana vid att hantera stora mängder data, vilket är själva grundidén med det smarta elnätet, där mätare registrerar kundernas förbrukning minut för minut.
– Säkerheten kommer att bli en tuff utmaning, och man måste också kunna skapa lönsamhet i det stora informationsflödet, säger han. Som tur är har stora mjukvaruföretag som Microsoft och Cisco redan visat intresse för att hjälpa elbolagen med detta.

Datasäkerheten är en viktig fråga, precis som Andy säger. Kunderna har all anledning att vara oroliga om det visar sig att obehöriga kan se att de är på semester eftersom de inte använder någon el eller att de alltid tar en dusch klockan 8 på morgonen. Ditt elförbrukningsmönster kan vara avslöjande – det kan visa när du sätter på kaffe på morgonen, vilken tid du äter middag eller hur ofta du tvättar.

Vissa elbolag kan bokstavligt talat ta sig in i ditt hem och stänga av luftkonditioneringen vid elförbrukningstoppar. Denna och liknande frågor skapade en het debatt i Kalifornien när det föreslogs en ny byggnorm som skulle tillåta programmerbara, kommunicerande termostater. Konsumenten skulle visserligen ha den slutgiltiga makten över termostaten, men alla protester gjorde att förslaget drogs tillbaka.

Jack Ellis, elanalytiker i Kalifornien, USA, har ett annat förslag:
– I stället för att elbolagen kontrollerar din utrustning skulle de kunna skicka ut prislistor (eftersom priset ofta är den avgörande faktorn) och låta kunden själv bestämma hur han eller hon vill använda elen. Kunden skulle då kunna tjäna pengar på att exempelvis frysa is på natten och använda den för att kyla ner huset på dagen.

Det amerikanska energibolaget EnerNOC i Boston betalar redan sina kunder för att inte använda energi. Bolaget fungerar som en länk mellan elbolag och kunder inom det kommersiella och industriella segmentet och installerar utrustning som gör det möjligt att mot en viss ersättning sänka kundernas elförbrukning när det uppstår elförbrukningstoppar.

– Även om denna metod är efterfrågestyrd, kan den också ses som en resurs för elbolaget, säger Gregg Dixon, marknadschef på EnerNOC. Efterfrågan är en viktig faktor, eftersom kunderna inte kommer att bidra om de inte tjänar på det. Våra kunder har tjänat 200 miljoner USD och det har inte kostat dem någonting, säger han.

Den ekonomiska fördelen är något som man fokuserar på i ett tyskt pilotprojekt som ingår i den tyska regeringens e-energiprogram. Här använder man en så kallad ”energi-butler”, som har utvecklats av det tyska forskningsinstitutet Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES). Energi-butlern räknar ut den mest effektiva energiförbrukningen baserat på den aktuella prislistan och kontrollerar husets elektriska apparater via radiokommunikation, även om konsumenten har den slutgiltiga makten. Studier visar att man på detta sätt kan minska energiförbrukningen med cirka 10 procent och flytta minst 15 procent av förbrukningen till perioder med lägre belastning.

Dessutom är konsumentens integritet skyddad. Elbolaget ser inte vad energi-butlern gör, och detaljerad information från mätaren, som mäter förbrukningen var femtonde minut, är bara tillgänglig för konsumenten. Dr David Nestle, chef för gruppen Dezentrales Energiemanagement på IWES, säger:
– Tillgången till information ska vara behovsbaserad och elbolaget behöver inte denna information. Elbolaget behöver bara veta den totala förbrukningen under de olika perioderna.

Hittills har debatten om de smarta elnäten främst förts internt inom branschen. Studier visar att de flesta konsumenter inte är beredda att göra speciellt mycket för att sänka sina elkostnader, även om de tycker att de är för höga.
– Konsumenterna är inte särskilt intresserade, medger bloggaren Andy Bochman. Men det blev högljudda protester i Bakersfield, Kalifornien, där kunderna till Pacific Gas and Electric Company klagade på att elkostnaderna inte sjönk tillräckligt mycket efter att man hade infört smarta elmätare.
– Elbolagen är inte vana vid att kommunicera med kunderna, och här måste det ske en förbättring, säger Andy.

Den här sortens kommunikationsproblem innebär ett stort bakslag för utvecklingen av de smarta elnäten, och David på IWES tror att den personliga integriteten är det största problemet.
– Elbolagen borde kryptera informationen, säger han. Det har inte varit aktuellt tidigare, eftersom det bara har rört sig om intern information. Och det är inte så många elbolag som är intresserade av att ta tag i frågan, eftersom alla vill vara först ut på marknaden. Just nu är säkerhetsrisken inte så stor, eftersom det inte är så många människor inblandade. Men när teknologin sprider sig kan det hända att informationen blir mer attraktiv för brottslingar.

Och det vore synd om det smarta elnätet skulle hamna på löpsedlarna på grund av dataintrång.

Av Michael Lawton

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.