Släpp loss kraften

Det har dykt upp nya teknologier som gör det möjligt att strömförsörja säkerhetssystem utan varken kablar eller batterier. Soldrivna, trådlösa metoder för strömöverföring och energiskördande är miljövänliga alternativ som dessutom ger lägre installations- och underhållskostnader.

Alla avancerade säkerhetssystem kräver någon typ av strömförsörjning. Ett typiskt passersystem består av flera olika elektriska enheter, till exempel magnetiska lås, en automatisk dörrstängare, en läsare för smarta kort och en säkerhetskamera, som kanske dessutom måste anslutas till ett centralt övervakningssystem. Men det kan vara problematiskt att installera alla dessa enheter. Dave Gray, VD på Norton Door Controls säger:
– Vid nybyggnationer är det fråga om en förskottskostnad, och när det gäller efterinstallationer kan det bli väldigt dyrt och komplicerat om man inte har tillräckligt med kraftresurser.  

Batterier kan i och för sig vara ett alternativ till elanslutningar, men det kan i stället skapa andra problem. Säkerhetssystem kräver en hög pålitlighet. Om till exempel batterierna tar slut i en dörr med magnetiska lås försätts dörren i upplåst läge. Batterierna måste alltså kontrolleras och bytas regelbundet, vilket leder till högre underhållskostnader och mer miljöfarligt avfall.  

Dessutom är det dyrt med batterier. Enligt David Schatz, marknadschef på WiTricity Corp., kostar det cirka 350 dollar (2 500 kronor) att producera en kilowattimme el med AA-batterier – jämfört med omkring 75 öre för vanlig hushållsel. Inte undra på att leverantörerna försöker hitta andra lösningar.  

Solens kraft
Med nya teknologier, som soldrivna, trådlösa metoder för strömöverföring och energiskördande, kan man få el utan kablar eller batterier, vilket gör det möjligt för företag att sänka installations- och underhållskostnaderna och samtidigt minska sin miljöpåverkan.  

Solenergi kräver inte någon anslutning till elnätet, men det krävs att solen lyser starkt och regelbundet, vilket innebär att sådana applikationer inte passar så bra inomhus. I typiska konsument- eller företagsmiljöer har denna teknologi främst använts till applikationer som inte kräver total pålitlighet. Soldrivna säkerhetskameror lämnar till exempel inte en byggnad olåst om de slutar fungera.

Vissa soldrivna system har tagits fram för specifika ändamål där man kan dra nytta av obegränsat solsken. MAPSANDS är ett system som har utvecklats av US Global Nanospace för att säkra avlägsna anläggningar i öknen, som exempelvis oljefält, där solen nästan alltid skiner men där det är i stort sett omöjligt att installera kraftledningar eller utföra underhållsbesök. MAPSANDS består av stora, soldrivna säkerhetsstationer som kan upptäcka inkräktare och sedan skicka ut varningssignaler och larm, eller till och med utlösa exempelvis tårgas eller pepparspray automatiskt .  

WiTricity
Det är naturligtvis inte många byggnader som kräver så avancerade system som MAPSANDS. I de flesta byggnader finns det redan någon typ av strömkälla i närheten och WiTricity kan hjälpa till att fylla eventuella luckor. Denna teknologi, som har utvecklats av ett forskarteam på MIT, innebär att man omvandlar elektricitet till magnetfält, som sedan kan överföras trådlöst – till och med genom murar eller väggar – till apparater utrustade med mottagare och omvandlare. För system med relativt låga strömbehov, som exempelvis passersystem, kan enheterna placeras flera meter ifrån strömkällan, som enkelt kan anslutas till ett eluttag eller byggas in i väggen, enligt användarens önskemål.  

WiTricitys främsta fördel är enligt Dave Schatz den jämna och pålitliga strömtillförseln. Även om idén med trådlös elektricitet kan kännas lite tveksam, eftersom strömmen omvandlas till magnetfält, så är den fullkomligt säker och orsakar inga störningar hos andra trådlösa apparater som exempelvis mobiltelefoner. WiTricity uppfyller dessutom alla hälso- och säkerhetsnormer beträffande magnetisk exponering. Den största nackdelen är att det inte går att överföra ström genom metall. Strömmen kan passera runt stålbalkar, men inte genom metallväggar som bland annat förekommer i bankvalv. WiTricity är en ny teknologi som ännu inte har resulterat i några konkreta säkerhetslösningar, men företaget för en aktiv dialog med OEM-partners inom flera olika områden – så håll ögonen öppna framöver.  

Självförsörjande teknologier är en annan möjlig lösning, man kan exempelvis utnyttja den energi som alstras när man vrider ett dörrvred eller öppnar en dörr. Vid utvecklingen av de första produkterna var man tvungen att göra en del kompromisser – användaren måste till exempel trycka ner dörrhandtaget tre eller fyra gånger för att ”ladda” systemet innan dörren kan öppnas.  

Den nya dörrstängaren Trinity från Norton har löst detta problem med hjälp av ett extremt effektivt system för utvinning av energi, som dessutom är helt transparent för användarna.
– Det räcker med att dörren rör sig 10 procent för att generera ström, säger Dave Gray på Norton. Även om dörren inte används på flera månader och är helt urladdad räcker det med ett enda öppningsförsök för att sätta igång funktionen. Den intelligenta dörrstängaren Trinity ställer in sig automatiskt och kräver ingen extern ström. Den är därmed ett attraktivt alternativ för kunder som vill ha en miljövänlig och i det närmaste underhållsfri dörrlösning.  

Enligt Dave Gray kan man använda samma självförsörjande teknik i passersystem, till exempel system som använder WiFi för att kommunicera dörrarnas status. I framtiden skulle passerkontrollenheterna alltså kunna vara helt integrerade i säkerhetsnätverket utan att man behöver ansluta några kablar överhuvudtaget. Man kan spara mycket pengar genom att slippa borra hål i väggar eller byta batterier. Med andra ord skulle många företag säkerligen uppskatta möjligheten att en gång för alla slippa alla kablar och kunna installera intelligent passerkontroll precis där den behövs – utan att behöva ta hänsyn till lokalernas infrastruktur.

Comment

You must be logged in to post a comment.