Skydd för – och mot allmänheten

Att uppnå en adekvat säkerhetsnivå i offentliga byggnader är ingen lätt uppgift. Hur gör man för att tillgodose de skattebetalande medborgarna sina lagliga rättigheter att vistas i offentliga byggnader och samtidigt garantera säkerheten och tryggheten för besökare och personal?

Offentlig säkerhet är ett område som de senaste tio åren har fått allt mer uppmärksamhet, enligt Michael L. Plumb, säkerhetschef i staden Columbus, USA.

– 11 september-attackerna ledde till stora förändringar vad gäller den offentliga säkerheten. Tidigare kunde vem som helst passera genom en flygplats och gå ombord på första bästa flygplan, säger han. USA var ett öppet land.

I jämförelse med de flesta privata företag, har städer och kommuner ofta ett mycket bredare verksamhetsområde, som omfattar allt från skolor, bibliotek och idrottsanläggningar till domstolar och allmännyttiga bolag. Dessa offentliga anläggningar är till för att serva allmänheten och personalen konfronteras med människor från alla samhällsskikt.

11 september-attackerna ledde till stora förändringar vad gäller den offentliga säkerheten. Tidigare kunde vem som helst passera genom en flygplats och gå ombord på första bästa flygplan, säger han. USA var ett öppet land.

Vissa yrkesgrupper, som lärare, socialarbetare och bibliotekarier, är mer utsatta än andra och måste dessutom finnas till hands för ett större antal människor, ofta med knappa ekonomiska resurser.

– Säkerhetsfrågan har blivit allt viktigare i och med att fler människor rör sig i offentliga byggnader, säger Warren Graham, som arbetar som säkerhetskonsult i North Carolina och har skrivit boken The Black Belt Librarian: Real World Safety & Security. Biblioteken har fått allt fler besökare, varav många är stressade och vill ha hjälp snabbt. Dessutom söker sig allt fler hemlösa och psykiskt sjuka människor till bibliotek, eftersom de ofta inte har någon annanstans att ta vägen.

Olika typer av verksamheter

– Det är svårt att hitta en universallösning som uppfyller behoven inom flera olika typer av verksamheter, säger Richard Buske, som är säkerhetschef i Sollentuna kommun och ansvarar för omkring 100 olika fastigheter. Vi använder olika säkerhetsteknologier som är anpassade efter de speciella behoven för respektive byggnad. Vi utför detaljerade risk- och sårbarhetsanalyser och vidtar sedan lämpliga säkerhetsåtgärder baserat på resultaten.

I vissa offentliga byggnader krävs det högre säkerhet:

– Domstolar är de offentliga byggnader som är mest utsatta och här krävs ett högre skydd i form av metalldetektorer, röntgenmaskiner, passerkort och scanningutrustning, eftersom de personer som kommer hit ofta är upprörda eller förvirrade, säger Plumb. Här har man att göra med brottslingar och brottsoffer samt deras släktingar och vänner på en och samma gång, så risken för att något ska hända är överhängande. Dessutom måste det finnas ett fullgott skydd för nämndemän, domare och övrig personal.

“Jag tycker att övervakningskameror är en bra lösning”

När det gäller offentliga byggnader kan man inte bara stänga ute folk hur som helst, som man kan på privata företag. Många kommuner måste därför förlita sig på övervakningskameror och andra tekniska lösningar för att undvika säkerhetsrelaterade incidenter.

– Kameror har en avskräckande effekt, säger Plumb. I butiker är kamerorna ofta placerade på dolda ställen, men i offentliga miljöer vill man att de ska synas tydligt. I vårt bostadsområde är övervakningskamerorna till exempel placerade i stora vita lådor märkta med polisdekaler.

– Jag tycker att övervakningskameror är en bra lösning, och särskilt entrén bör vara välbevakad, säger Graham. Om någon blir portad kan en bild på personen i fråga hämtas från övervakningskameran, så att personalen vet att han eller hon inte längre är välkommen. Om någon för med sig ett barn ut från ett bibliotek kan bilden omedelbart vidarebefordras till polisen. Kamerorna har en avskräckande effekt, eftersom kriminella personer tenderar att lägga märke till dem.

För största möjliga effekt bör kamerorna integreras i ett system med servrar, programvara, monitorer, larmcentral samt lås- och passersystem.

Föregångare inom offentlig säkerhet

I Columbus har man tagit detta koncept ett steg längre genom att införa ett centraliserat system som hanterar passerkontrollen för alla offentliga byggnader från en och samma plats. Staden ses därför som en föregångare inom offentlig säkerhet. I och med att de offentliga byggnaderna nu kan hanteras via ett och samma IP-baserade nätverk, har det dessutom blivit möjligt att genomföra löpande uppgraderingar av exempelvis passer- och övervakningssystem. I Columbus används passerkort från HID, som ger tillträde via beröringsfria läsare i kombination med magnetlås. Alla dessa komponenter är kopplade till ett och samma centraliserade system.

– Det centraliserade IP-baserade systemet är dessutom skalbart, vilket gör att vi sparar en hel del pengar, tillägger Plumb. I stället för att installera en server och en kontrollpanel i varje ny byggnad, vilket skulle bli oerhört dyrt i längden, används routern Matrix System Gateway (MSG) i byggnader med upp till 16 kortläsare för att kommunicera med huvudservern i stadshuset.

Även om uppgifterna ännu inte är officiellt bekräftade, säger Plumb att brottsligheten verkar ha minskat i Columbus sedan det nya centraliserade säkerhetssystemet installerades.

Han förklarar att upprustningen är ett resultat av den tekniska utvecklingen samt ett ekonomiskt bidrag från det amerikanska departementet för inrikes säkerhet.
– Vårt befintliga analoga system från 1990-talet var omodernt och det fanns betydligt bättre alternativ på marknaden, som HD-kameror, nya låssystem och program. Uppgraderingen till ett IP-baserat system innebär att vi har kunnat upprätta en central övervakningsfunktion, och faktorer som bildkvalitet och lagringsutrymme har förbättrats avsevärt jämfört med det gamla analoga systemet. Med det nya programmet kan vi se bildmaterial från 64 kameror samtidigt på en och samma skärm. Vi kan välja ut vilken kamera som helst och göra vilka inställningar vi vill.

Central övervakning

Tack vare de nya, prisvärda PTZ-kamerorna (Pan Tilt Zoom) kan säkerhetspersonalen i Columbus fjärrstyra kamerorna och vidta lämpliga åtgärder om en rörelsesensor eller ett inbrottslarm aktiveras.

– I stället för en fast kamera med en enda vinkel kan man styra kameran och följa en händelse i flera olika riktningar. Eftersom kameran är motordriven kan man inte bara zooma, utan dessutom vrida hela kameran och därmed följa en inkräktare från en kamera till en annan, säger Plumb.

Med det IP-baserade systemet kan man i Columbus enkelt och smidigt ansluta alla befintliga kameror i olika bostadsområden. I dag har man 320 kameror anslutna till systemet och ytterligare 200 kommer att anslutas inom kort.

Tack vare de nya, prisvärda PTZ-kamerorna (Pan Tilt Zoom) kan säkerhetspersonalen i Columbus fjärrstyra kamerorna och vidta lämpliga åtgärder om en rörelsesensor eller ett inbrottslarm aktiveras.

– I vissa städer har man särskilda säkerhetsavdelningar som ansvarar för övervakningskameror i bostadsområden, men det är inte så vanligt med en central övervakningsfunktion, säger Plumb. Eftersom systemet är digitalt kan vi även skicka bildmaterial och rapporter till mobila enheter som läsplattor och mobiltelefoner.
Framtida teknologiska uppgraderingar som trådlös biometri, videoanalys och mobilapplikationer kommer inte att utgöra några problem med den öppna arkitekturen i stadens centraliserade system.
Buske, säkerhetschefen i Sollentuna, föredrar värmekameror kopplade till en larmcentral framför vanliga övervakningskameror. Dessa kameror aktiverar automatiskt ett larm om en rörelse registreras i ett behörighetsområde och larmcentralen skickar då omedelbart ut en säkerhetsvakt.
– I förebyggande syfte tycker jag att värmekameror är bättre än vanliga övervakningskameror, säger Buske. För oss är det viktigare att försöka förhindra skadan snarare än att att skaffa bildbevis med hjälp av vanliga övervakningskameror. Det handlar om att begränsa skadorna och stoppa människor innan de begår ett brott.

– Men ur säkerhetssynpunkt är den mänskliga faktorn minst lika viktig som den teknologiska, inte minst i bibliotek, säger Graham. Framför allt måste bibliotekarier, som ofta håller en ganska låg profil, utstråla auktoritet och verkligen ta kontroll över situationen i biblioteket. Det är ju faktiskt en del av deras jobb.

Av Jonas Rehnberg

Comment

You must be logged in to post a comment.