Simma lugnt

Allt fler hotell och semesteranläggningar har upptäckt möjligheten att höja säkerheten och servicen med hjälp av prisvärd passiv RFID-teknik. På semesteranläggningar med särskilda behov, som Great Wolf Lodges anläggningar i USA och Kanada, väger fördelarna med RFID betydligt tyngre än kostnaderna.

– RFID är en spännande ny teknik som kan användas till så mycket, säger Great Wolfs Resorts informationschef Rajiv Castellino.  

Skoj i massor
Great Wolf Lodges anläggningar är stora vattenparker, och där bidrar RFID verkligen till gästernas bekvämlighet, påpekar Brendon Lam, föreläsare på RFID Hospitality Management Systems (RHyMeS) Center i Singapore.

– RFID är till stor fördel eftersom gästerna slipper ta med sig pengar (som skulle bli genomblöta) och nyckelkort.  

På Great Wolf Lodges anläggningar får gästerna ett armband med en 13,56 Mhz RFID-transponder. Armbandet kan de använda i parkens nätverk av läsare för att komma in på olika områden och betala. 

– Tanken är att gästerna hela tiden ska kunna använda RFID-armbandet så att de slipper bära runt på plånböcker, betalkort eller rumsnycklar. De betalar med armbandet i parkens restauranger, när de handlar i souvenirbutiken eller ska på behandling på spa-avdelningen, säger Castellino. Armbandet kan naturligtvis också användas för att betala spelen och attraktionerna i spelarkaden, som är särskilt populär bland de besökande barnen.  

Säkerheten höjs eftersom gästerna kan undvika att bära pengar och nycklar på sig när de roar sig i parken. Enligt Castellino planeras fler avancerade säkerhetsfunktioner på Great Wolf Lodge. Det handlar om lokaliserings- och karttjänster i handenheter med RFID-läsare.

Koll på barnen
På stora familjeanläggningar som Great Wolfs parker kan lokaliserings- och karttjänster betyda mycket för föräldrarnas sinnesro. Det centrala datorsystemet kan lokalisera i vilken del av parken en viss gäst senast använde sitt armband. De anhöriga till den borttappade gästen kan logga in med sin RFID-tagg i en kiosk eller på någon av personalens handenheter och ta reda på var det var (platsen visas oftast som en prick på en virtuell karta).

RFID-lokaliseringssystem är redan i bruk på många andra temaparker i Nordamerika och har blivit mycket populära hos föräldrar. Det finns dock vissa invändningar mot dem. För det första är de inte till hundra procent tillförlitliga. Precisionen är inte exakt i systemen, lokaliseringen fungerar endast inom anläggningen eller parken och en kidnappare kan utan problem avlägsna armbandet. Vissa experter menar att RFID-enheterna gör att föräldrarna invaggas i en falsk trygghet och utsätter barnen för onödiga risker.  

Inga personuppgifter
Andra oroar sig för att den personliga integriteten hotas. Men att ta på sig ett RFID-armband eller skicka RFID-signaler innebär inte några risker för integriteten.

– Inga personuppgifter lagras på RFID-armbandet – det fungerar endast som igenkänningstecken, påpekar Castellino. En känsligare fråga är företagens möjlighet att utnyttja kunskaperna om vilka attraktioner en viss gäst föredrar eller hur mycket pengar gästen spenderar – eller att obehöriga kommer åt informationen och använder den. Företag som använder RFID-lokaliseringssystem brukar till sitt försvar hävda att de inte spårar uppgifter av detta slag på familjenivå.

I olika länder har man olika syn på integritetsskydd. Invånarna i USA är ofta mer negativa till den här typen av övervakning än man är i Asien, men många är beredda att göra undantag när det handlar om barnens säkerhet. Och om gästerna ser fördelar med tekniken kommer hotellen snabbt att vilja erbjuda den – i synnerhet om den blir billigare.

– I takt med att alltfler företag utnyttjar tekniken för gästernas välbefinnande kommer kostnaderna för RFID-tjänster att sjunka, förutspår Rajiv Castellino.

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.