Sesam, öppna dig!

Såvida du inte bor långt ute på landet går det knappast en dag utan att du använder en automatisk dörr. I allt från butiker till tågstationer, flygplatser och vårdcentraler finns den hjälpande handen där, men du tänker inte på det så länge den fungerar.

De flesta dörröppnare fungerar även som dörrstängare, och förutom att bidra till ökad bekvämlighet utför de även viktiga uppgifter som att separera olika klimatzoner och bidra till en ökad säkerhet, genom att hindra buller och obehöriga personer från att ta sig in.  

– De ser till att dörren öppnas för rätt person vid rätt tillfälle, säger Bertil Skogum, produktchef på Besam, en enhet inom ASSA ABLOY Entrance Systems.

Automatiska dörrar delas oftast in i tre kategorier:

Slagdörrar är ofta traditionella, gångjärnsförsedda dörrar utrustade med dörröppnare i efterhand för att ge besökare enklare tillträde eller ökad komfort.

Skjutdörrar finns ofta där ett stort antal människor behöver passera snabbt, som i tunnelbanevagnar och i snabbköp.  

Karuselldörrar som bevarar inomhusklimatet på exempelvis tåg- eller busstationer, hotell och köpcenter är speciellt anpassade för områden där inomhusklimatet skiljer sig avsevärt från utomhusklimatet.  

Extrema väderförhållanden var faktiskt en utlösande faktor när den första automatiska skjutdörren utvecklades på 1950-talet. Två texasbor, Lew Hewitt och Dee Horton, såg att de befintliga slagdörrarna i staden Corpus Christi inte fungerade så bra när det blåste kraftigt, och de beslöt sig för att hitta en lösning på detta.

Snabbköpens explosionsartade utveckling i USA på 1950- och 1960-talen gjorde att de automatiska dörrarna spred sig snabbt över hela kontinenten.
– Livsmedelsbutikerna var den drivande kraften bakom skjutdörrarnas utveckling, eftersom dessa dörrar gav konkurrensfördelar i form av ökad komfort för kunderna, säger Bertil.

Enklare vardag
Sjukvårdssektorn utgjorde en annan viktig arena för den tidiga utvecklingen av automatiska slagdörrar, eftersom de bidrog till en klart bättre arbetsmiljö för personal som transporterade rullsängar, bårar och annan utrustning, ofta under tidspress. Dessutom minskade behovet av extra personal, vars enda uppgift bestod i att hålla upp dörrar för andra.

– De största försäljningsargumenten är fortfarande bekvämlighet och omsorg, säger Bertil. Dessutom kan man inom sjukvårds- och restaurangbranschen dra nytta av de hygieniska fördelarna med dörrar som öppnas utan kroppskontakt.

Exempel på lite ovanligare kunder är Ishotellet i Jukkasjärvi och den nya kedjan av isbarer som etableras runt om i världen, där automatiska dörrar används för att säkra olika klimatzoner och bevara en temperatur på under noll grader inuti byggnaderna.

På Ishotellet fick Besam i uppdrag att skapa en säker och praktisk automatisk entré som fungerar felfritt vid temperaturer på mellan –5 och –10 grader Celsius. Dessutom ville hotellet ha en entré som smälter bra in i den unika miljön och samtidigt förstärker upplevelsen.  

Både designen och funktionen var viktiga argument när Besams automatiska skjut- och slagdörrar valdes ut, enligt Bertil.
– Glaspanelerna i dörren, som är naturligt frostade tack vare det kalla klimatet, är svåra att urskilja i byggnadens isväggar.  

Bostadssegmentet
Produkter till ishotell och isbarer är knappast aktuella för masstillverkning, men bostadssegmentet är däremot en stor potentiell framtidsmarknad som blir allt viktigare i och med den demografiska förändringen och den åldrande befolkningen i utvecklingsländerna.
– Allt fler människor vårdas i hemmet i stället för på vårdhem och att tvinga de gamla att lämna sina hem ses som ett mindre önskvärt alternativ, både vad gäller kostnad och livskvalitet, påpekar Bertil.

För att tillgodose detta behov behöver privatbostäder utrustas med olika hjälpmedel som gör livet enklare för rörelsehindrade personer, till exempel automatiska innerdörrar. Detta är en framtidsmarknad som kräver en ny typ av eftermonterade lösningar till rimliga priser, enligt Bertil.

En annan orsak till den ökande efterfrågan på billiga eftermonterade lösningar är lagstiftningen i USA och Storbritannien. I dessa länder kräver lagen att alla offentliga byggnader har minst en ingång som är anpassad för fysiskt handikappade personer. Besams nya lösning har utvecklats för att tillgodose behoven inom denna marknad.  

Detta har lett till eftermontering av ramper och slagdörrsöppnare i en mängd olika byggnader, från bibliotek och skolor till polisstationer och vårdcentraler.  

Trygg och säker
Elektronisk passagekontroll och elektroniska lås utgör ofta en del av integrerade system. ”Hjärnan” i de flesta automatiska dörrar är en kontrollenhet som reagerar på yttre stimulans, till exempel radar som upptäcker en person som vill gå in eller en dörröppnare för besökare i rullstol.  

Du kanske tror att dörrar som öppnas automatiskt är rena mardrömmen för säkerhetschefer, men dagens intelligenta dörrautomatik gör faktiskt dörrarna både tryggare och säkrare.  

De grundläggande användarbehoven har inte förändrats så mycket, men dörröppnarnas konstruktion blir allt mer tekniskt avancerad, enligt Bertil.
– Samspelet mellan dörröppnare, sensorer och elektronisk passagekontroll innebär att de automatiska dörrarna blir mer och mer intelligenta.

Dörröppnare kommer till exempel att kunna meddela när det är dags för underhåll, och deras hastighet kan anpassas efter ankommande individers gånghastighet. Dörrarna rapporterar också automatiskt om de är ordentligt låsta eller inte.

– Informationsspridning är nyckeln, och detta kommer att skapa nya affärsmodeller och kundvärden, såsom skräddarsydd passagekontroll baserad på ansiktsigenkänning och klimatanpassad dörrhastighet, bara för att nämna några exempel. Dörröppnare kommer att bli en integrerad del i intelligenta system, avslutar Bertil.  

Grattis Sesam! Du blir smartare för varje dag … 

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.