Service viktigt inom butikssäkerhet

Driftstopp är något som varje butiksägare vill undvika, vare sig det gäller ett säkerhets- eller dörrsystem. I dag finns det emellertid en uppsjö av tjänster som ser till att dörrar, lås och lastportar öppnas och stängs som de ska.

Butikssäkerhet är en svår balansgång. Det måste vara enkelt för kunderna att ta sig in i butiken, men det måste också finnas tillräckligt mycket säkerhetsfunktioner som hindrar dem från att plocka med sig varor utan att betala för dem.

– Det värsta tänkbara scenariot för en butik är att dörrarna inte går att öppna, säger Brendan Alexander, säkerhetschef på Best Buy/Future Shop Canada. Konsumenternas förtroende bygger på att butikerna är öppna när de ska, och butiksägarna vill till varje pris undvika att de anställda blir utelåsta och inte kan komma in i butiken.

Eftersom allt fler butiker installerar elektroniska lås blir det också viktigare med driftsäkra system. Elektroniska lås är visserligen dyrare att installera än mekaniska lås, men de flesta butiksägare tycker att det lönar sig i längden.

– Om en nyckel kommer bort eller blir stulen behöver vi inte byta ut alla våra lås, vilket hade varit betydligt kostsammare, säger Alexander.

Men vad händer om det blir strömavbrott?
– De flesta system är utrustade med batteribackup, så att dörren kan öppnas även om strömmen går, säger Geert De Smet, marknads- och försäljningschef för Pedestrian Door Solutions på Besam i Belgien. Ibland är det också möjligt att öppna dörren på mekanisk väg – beroende på vilket land man befinner sig i. Reglerna skiljer sig nämligen åt mellan olika länder. I Belgien krävs det till exempel ett mekaniskt system, men i Sverige räcker det med batteribackup. Även i Östasien förlitar sig de flesta butiker på batteribackup.

Steven Lewis, produktchef på Software House, som är en del av Tyco Security Products, påpekar att det finns en skillnad mellan utrymningssäkra s.k. fail safe-lösningar och fail secure-funktion. Om man har ett fail secure-system förblir dörren låst om strömmen går, vilket inte är fallet med ett fail safe-system.

– Om det blir strömavbrott mitt i natten är en lösning med fail safe-funktion inget bra alternativ för en butik, säger Lewis. De flesta butiksägare föredrar därför fail secure-system.

”Hälsokontroller” är ett sätt att säkerställa att dörrarna fungerar som de ska.
– Då kontrollerar servern med jämna mellanrum att alla komponenter går att nå, säger Lewis. På så sätt kan man garantera en felfri systemdrift, vare sig det gäller kontrollenheter, videoservrar eller kontrollpaneler. Servern skickar ut ett meddelande till kontrollenheterna och får ett svar tillbaka. Om en enhet inte svarar skickas ett varningsmeddelande till systemoperatören.

– Dessutom skickar kontrollenheterna regelbundet ut meddelanden till servern, tillägger Lewis. Det pågår en ständig tvåvägskommunikation i systemet. Ett uteblivet svar i endera riktningen indikerar att det föreligger ett kommunikationsproblem, som då kan åtgärdas omedelbart.

Alexander på Best Buy säger att de tillämpar konceptet med hälsokontroller på alla sina system, såväl säkerhets- och övervakningssystem som brandlarm.

– Vi får varningar om det uppstår ett problem i något av systemen, till exempel om en kamera slutar fungera, om någon del av larmsystemet ligger nere eller om brandlarmet krånglar.

Butiksägarna vill självklart att det ska vara så enkelt som möjligt för kunderna att ta sig in i deras butiker, men de måste samtidigt förebygga svinnet, det vill säga varor som lämnar butiken utan att någon betalar för dem.

Nuförtiden är det många entrélösningar som har integrerade säkerhetssystem. I en lösning från Tyco används till exempel strategiskt utplacerade kameror som levererar bilder av hög kvalitet, vilket har en avskräckande effekt. En säkerhetschef med ansvar för flera olika butiker kan övervaka alla butiker från en och samma plats med hjälp av ett integrerat video- och passersystem. Dessutom kan dörrar till känsliga områden, som exempelvis kassavalv, programmeras så att det krävs två personer som visar upp sina passerkort samtidigt för att öppna dem.

Leverantörer av entrélösningar kan med andra ord göra mycket mer än att bara se till att dörrarna fungerar som de ska. I Hongkong har det exklusiva köpcentret Harbour City installerat Tycos system PedMon, som är en förkortning av ”Pedestrian Monitoring”.
I köpcentret finns omkring 700 butiker och 50 restauranger samt biografer, hotell och mer än 370 000 kvadratmeter kontorsyta. PedMon-systemet räknar antalet personer som passerar genom köpcentrets dörrar och gångar i båda riktningar, för att kunna ge information om trafikflöde och antal besökare. Dessa siffror kan vara avgörande för framtida affärsbeslut, till exempel var man ska placera ut olika reklamskyltar, och informationen kan även användas vid förhandlingar om hyreskontrakt.
 
Av Michael Miller

Comment

You must be logged in to post a comment.