Samverkan och konkurrens

Den här artikeln kommer från en tidskrift som läses av säkerhetschefer och författaren argumenterar för och uppmanar läsarna att efterfråga interoperabilitet för säkerhetsprodukter via öppna kommunikationsstandarder.

Varje gång vi söker på Internet, skickar e-post eller laddar ned en fil drar vi nytta av det faktum att Internet bygger på öppna standarder och att alla tillverkare av hårdvara, nätverksutrustning och programvara kan tillverka produkter som fungerar tillsammans med all annan utrustning i systemet. Denna öppenhet togs från början inte emot med öppna armar av alla aktörer, i synnerhet inte av dem som hade kapitalintressen i sina befintliga företagsspecifika produkter – t.ex. Microsoft, AOL och CompuServe. Men kundefterfrågan i kombination med det faktum att små och stora tillverkare snabbt antog öppna standarder tvingade snart dessa företag att ändra kurs och anpassa sig till de öppna standarderna. Det råder inget tvivel om att branschen som helhet har gynnats av snabbare tillväxt och att ”tidvattnet lyfte alla båtar”.

Författaren hävdar att det endast är en tidsfråga innan detta sker även inom säkerhetsbranschen. Assa Abloy arbetar aktivt för att främja och utveckla nya standarder och kommer att gå i spetsen för denna utveckling.

Läs hela artikeln här – Coopetition Arrives

 

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.