Säljare mot svinn

Stölder och stöldförebyggande åtgärder kostar varje år den globala detaljhandeln 108 miljarder amerikanska dollar enligt uppskattningar av Global Retail Theft Barometer. Det motsvarar 1,36 procent av den totala omsättningen.

Hårdast drabbade är handlarna i USA, där svinnet uppgår till 39,4 miljarder dollar, 1,52 procent av omsättningen. Japan kommer på andra plats i listan med ett svinn på 9,6 miljarder dollar, 1,04 procent. Även i mindre länder som Kanada är svinnet ett stort problem – 3,6 miljarder dollar motsvarar 1,49 procent av omsättningen.

Hindra tjuven
Inget land kan skydda sig helt mot stölder. I synnerhet inte den nya typ av stölder som ökar lavinartat, organiserade stölder mot detaljhandeln. Tjuvarna har hela världen som bas och brottsligheten är ofta kopplad till annan kriminell verksamhet som narkotikalangning och människosmuggling. Även om affärerna fortsätter hålla samma säkerhetsnivå kommer svinnet att öka inom detaljhandeln. Det krävs förebyggande åtgärder.

Det finns olika metoder, exempelvis ny teknologi som det elektroniska låssystemet Logic från ASSA ABLOY-bolaget Medeco High Security Locks. Men enligt Brendan Alexander, ansvarig för brottsförebyggande åtgärder på elektronikkedjan Best Buy Canada, kan man inte lita bara på tekniken: – Jag har ägnat mig åt detta i 27 år och en sak kan jag säga: Det finns inga enkla recept mot svinn. Det viktigaste är att engagera personalen.

Best Buy Co. Inc. har redan lyckats minska svinnet till 0,40 procent och har därmed uppnått det bästa resultatet i hela Nordamerika. Inom elektronikhandeln, där vinstmarginalerna redan är mycket små, är det otroligt viktigt att reducera svinnet. Best Buy Canada har satsat på utbildning och på att höja moralen bland de anställda och ge dem större ansvar för att förhindra stölder. Man har också introducerat nya säkerhetslösningar.
– Vi säljer de hetaste tekniska prylarna, säger Alexander. Vi vill att våra säljare också ska kunna dra nytta av den senaste tekniken i affärerna men hur väl tekniken fungerar beror på användarna. Ju mer engagerade de anställda är, desto effektivare blir de.

Accesscylindrar
I slutet av detta år ska Best Buy Canada, som driver både Best Buy- och Future Shop-butiker, börja byta ut sina gamla lås mot Logic från Medeco. Låssystemet består av elektromekaniska cylindrar med miniatyrmoduler för passagekontroll. Modulerna gör att anställda kan låsa upp dörrarna med elektroniska kort. Butikscheferna kan spåra alla händelser i ett lås – inklusive misslyckade upplåsningsförsök – med ett masterkort, och även se vilka anställda som har använt låset. Cylindrarna kan monteras i befintliga beslag av olika varumärken. Att ändra koden till låset, om någon till exempel blir av med sitt kort eller slutar på jobbet, tar bara några minuter. Även ett försvunnet masterkort kan snabbt ersättas via ett datorsystem. Man ändrar koderna och sticker sedan in det nya masterkortet i alla cylindrar i butiken.

Inom tre till fyra år ska alla de 190 Best Buy- och Future Shop-butikerna i Kanada ha bytt till det nya systemet. Enligt Alexander handlar det inte bara om säkerhet.
– Vi vill kunna ge fler anställda nycklar och samtidigt behålla den kontroll som ett högsäkerhetslås ger.

Bytet går smidigt enligt honom, installationen av Logic tar bara några timmar och kan göras under butikens öppettid. Trish Holland på Medeco Kanada bekräftar detta:
– Vi kan göra det snabbt och till betydligt lägre kostnad, eftersom allt finns i den elektromekaniska cylindern. Vi behöver varken dra ledningar eller montera isär dörrkarmen för att installera systemet.  

Säljfördelar
Med Logic installerat kan butikscheferna ge alla sina säljare nycklar till montrarna så att de kan låsa upp dem direkt. Detta har betytt mycket för att höja moralen hos de anställda och har även ökat effektiviteten. Kunderna behöver inte längre vänta på att butikschefen ska komma och låsa upp montrarna med dyrbar elektronik. Inga kunder blir otåliga och lämnar butiken, vilket tidigare kunde hända under rusningstid.

– Innovationen förbättrar verkligen kundernas upplevelse, säger Alexander om möjligheten att ge kunderna bättre service. De nya låsrutinerna förmedlar också ett starkt budskap till våra anställda: Vi litar på dig. Du får en nyckel så att du kan öppna montrarna – kunden får bättre service och du blir en effektivare säljare.

Samtidigt, och det är inget som butikscheferna på Best Buy sticker under stol med, kan varje nyckel liksom alla lås, kontrolleras elektroniskt med masternyckeln. Joseph Kingma som är chef för Business Management på Medecos huvudkontor i Roanoke i Virginia säger att Logic ger butikscheferna möjlighet att införa nya metoder eller finslipa de befintliga mot svinn.
– De anställda har fått utökade befogenheter att låsa upp montrar och dörrar, men de vet också att deras chefer exakt kan kontrollera vilka lås de har använt, säger han.

Enligt Kingma bör man engagera de anställda när man inför det nya systemet så att det inte uppfattas som ett hot. Men fördelar som det nya systemet kan innebära är att de anställda trivs bättre och stannar längre. Det kan också leda till ett större engagemang mot snatterier och stölder, och förhindra att anställda hjälper kriminella ligor att genomföra omfattande stölder vilket tyvärr har hänt tidigare.

– Detta berör så många sidor av verksamheten, säger Kingma. Det handlar om så mycket mer än att bara köpa ett lås och nycklar. Produkten innebär stora förändringar för detaljhandeln, möjligheterna är oändliga. Återförsäljarna kan minska svinnet, öka säkerheten och hantera personalfrågor på ett helt nytt sätt jämfört med tidigare.

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.