Säkerhetsvakternas säkerhetsvakt

Världens flygplatser står inför ett svårt dilemma: De måste hjälpa vanliga, hederliga människor att snabbt och säkert ta sig till olika destinationer runt om i världen, men samtidigt måste de göra det omöjligt för kriminella att ta sig in på avspärrade flygplatsområden eller ombord på flygplan. Och även om båda uppgifterna är viktiga, så kan den senare vara en fråga om liv och död.

Därför tacklar flygplatserna den livsviktiga frågan om marksäkerhet och personalkontroll med hjälp av en rad olika säkerhetslösningar – allt från högteknologi till sunt förnuft.

Begränsa, övervaka, spåra
De grundläggande stegen för att göra en flygplats säker innebär att man minimerar antalet passerställen, och ser till att dessa är övervakade och tillräckligt säkra. Visserligen är de flesta flygplatser redan från början konstruerade enligt dessa grundläggande säkerhetsprinciper, men i takt med att flygplatserna byggs ut är det viktigt att sätta upp höga staket runt öppna ytor och integrera alla nya dörrar och passager med befintliga passerkontrollsystem.

Det är därför oerhört viktigt att skapa en pålitlig passerkontroll för alla som arbetar på flygplatsen. Piloter, flygvärdinnor och personal i butiker och restauranger utgör inte något större problem: De går igenom exakt samma säkerhetsprocedurer som passagerarna. Med andra ord måste de visa legitimation, gå genom metalldetektorer och skicka sina ägodelar genom röntgenmaskinen.

Men flygplatserna måste också utveckla system för övrig personal, som mekaniker, bagagehanterare och flygplatsadministratörer. Kontroller av fotolegitimation vid dörrar och avspärrningar där sådan personal passerar är bara ett steg på vägen. Smarta kort i kombination med CCTV är till exempel ett alternativ som används på Lufthansas lastområden i Frankfurt. Smarta ID-kort omfattar både ett foto av den anställde och viktig information om exempelvis behörighetsgrad och när kortet senast användes.

När en anställd ska gå in genom en dörr placerar han/hon helt enkelt sitt ID-kort i en läsare, och säkerhetsvakten som övervakar CCTV-systemet jämför bilden på skärmen med fotot på ID-kortet, medan systemet kontrollerar om personen har tillträde till området. Om den anställde försöker bryta mot säkerhetsreglerna genom att exempelvis lämna över sitt ID-kort till någon annan, upptäcker systemet automatiskt detta, och tillträde nekas.

Blixtsnabb identifiering
Identifieringsprogram och biometri är ytterligare exempel på säkerhetsteknologier som flygplatser kan använda sig av. Alla dessa system jämför inlagd fysisk information om behörig personal, som vanligtvis lagras i den interna databasen, med personen som söker tillträde. Personen måste låta scanna antingen sitt ansikte, sin hand eller sitt öga vid dörren.

Även om irisscanning anses vara det säkraste alternativet, är handidentifiering, som omfattar detaljerade 3D-mått av hela handen, troligen den vanligast förekommande metoden, eftersom den är enklare att genomföra.

Dessa avancerade system är pålitligare än vanliga smarta kort, eftersom de med större säkerhet kan garantera att de anställda verkligen är de personer de säger sig vara. Och eftersom den personliga informationen lagras i databasen, och inte i kortet, är risken för förfalskningar mindre. Olika typer av identifieringssystem och biometriska system används på flygplatser runt om i världen, bland annat på London City Airport och på JFK i New York.

Storebror ser dig
Naturligtvis är säkerheten lika hög när de anställda väl har tagit sig in på flygplatsens säkerhetsområden. De flesta flygplatser övervakar ständigt sina lokaler med ett stort nätverk av CCTV-kameror. Det nya systemet på Long Beach Airport i Kalifornien, som kostade runt 3 miljoner dollar, är ett bra exempel på nästa generations säkerhetslösningar.

Det helt digitala nätverket består av omkring 100 trådlösa kameror, för en mer heltäckande övervakning, och nätverket är även kopplat till larmsystemet. Om larmet går visas omedelbart en direktsänd inspelning av den aktuella platsen för vakterna. Eftersom systemet är helt centraliserat, kan alla vakter se vilken kamera som helst, när som helst. Allt inspelat material sparas i 30 dagar för eventuella framtida utredningar.

Bakgrunden är viktig
Givetvis fungerar inget av dessa system om fel person blir anställd som flygplatsarbetare eller säkerhetsvakt – vilket betyder att bakgrundskontroller är extremt viktiga. Den amerikanska myndigheten TSA (Transportation Security Administration) håller på att ta fram ett landsomfattande system som kallas TWIC (Transportation Worker Identity Credential). Systemet ska användas för utredning av säkerhetsarbetares bakgrund, och det kan lagra 10 fingeravtryck på ett och samma smarta ID-kort. Men brist på pengar har gjort att programmet gång på gång har försenats, och den första utrullningen kommer att begränsas till hamnarbetare.

I väntan på det nya systemet tvingas alla amerikanska flygplatser att kontrollera sina personalregister med hjälp av en speciell lista över misstänkta terrorister som sammanställs av regeringen. Det är ingen lätt uppgift, eftersom proceduren måste upprepas varje gång listan ändras. Palm Springs internationella flygplats i Kalifornien är en av de flygplatser som har automatiserat denna procedur. Man har skapat ett dataprogram som automatiskt jämför alla anställdas namn med varje ny lista.

Vad kan vi då lära oss av dessa avancerade flygplatssystem? Säkerhet är en komplex fråga – det krävs system som dels hanterar grundläggande säkerhetskontroller, dels ger en total övervakning av alla högriskområden. Tillsammans kan de här systemen ge ett ganska heltäckande skydd mot terrorism på flygplatser – och i luften.

Passerkontroll för personal på flygplatsen Schiphol (Amsterdam)

• Mer än 70 000 flygplatsarbetare som är anställda på över 500 olika företag
• Flygplatsen har 1 100 passerställen som används över 150 000 gånger dagligen.
• Lösningen man har valt innebär att uppgifter om de anställdas iris och vikt lagras på personliga smarta ID-kort.
• Uppfyller de allra striktaste säkerhetskraven
• Färre misstag orsakade av den mänskliga faktorn
• Automatiserade funktioner för säkerhet (och identifiering)
 
Med tillstånd av Schiphol-koncernen

 

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.