Säkerhetsfrågor i Asien

Securitas är en global ledare inom säkerhet som erbjuder specialiserad bevakning, tekniska lösningar samt konsult- och utredningstjänster. I Thailand fokuserar Securitas främst på specialiserad bevakning och säkerhetslösningar för privatpersoner, företag och bostadsområden. Daniel Holtsjö, landschef på Securitas Thailand, delar med sig av sina insikter till Future Lab.

Daniel Holtsjö, Country President with Securitas Thailand, shares a few insights with the Future Lab.

Daniel Holtsjö, landschef på Securitas Thailand, delar med sig av sina insikter till Future Lab.

Vilka är de viktigaste säkerhetsfrågorna i Thailand just nu?
Det faktum att landet och regionen utvecklas medför ökade säkerhetsrisker. Det är stora skillnader mellan landets norra och södra delar. De södra delarna har stora problem med bombningar och skjutningar nästan dagligen. I landets mellersta delar är det fortfarande väldigt lugnt och fullt av turister. De norra delarna är ökända för problemen med narkotikahandel.

Vilka är de allmänna trenderna när det gäller passer- och säkerhetslösningar?
Det blir allt vanligare med biometriska passerlösningar och användarna verkar acceptera dem utan att ifrågasätta den personliga integriteten, vilket ofta är fallet i Europa.

Vilka teknologier/lösningar råder det störst efterfrågan på och varför?
Övervaknings- och passersystem är oerhört efterfrågade. Säkerhetstjänster blir allt dyrare i och med att lönerna ökar kraftigt i regionen. Överbemanning är på väg bort och många försöker nu att hitta mer kostnadseffektiva sätt att hantera säkerheten med helhetsbaserade system och lösningar.

Ökar behoven inom brottsbekämpande och militära myndigheter?
Ja. De är i desperat behov av att modernisera sina system. Många använder fortfarande föråldrade system som borde ha bytts ut för länge sedan.

Vilka nya produkter eller teknologier skulle du vilja se när det gäller säkerhets- och passerlösningar?
Pålitligare och snabbare biometriska läsare.

Comment

You must be logged in to post a comment.