Säkerhet med fingertoppskänsla

En enkät bland passagerare på det skandinaviska flygbolaget SAS visade nyligen hur användningen av fingeravtryck har vunnit acceptans. Över 70 procent av de tillfrågade svenskar som använde sina fingrar för att validera bagageincheckningen var positiva till försöket. De tyckte att systemet borde införas fullskaligt, för att möjliggöra biljettlöst resande och incheckning på distans.

Smidigheten såg de tillfrågade som den främsta fördelen. Flygbolaget SAS har därför utökat försöksverksamheten och provar nu systemet med fingeravtryck på flera viktiga inrikeslinjer i Sverige, för att kontrollera att passageraren som har checkat in en väska är densamma som kliver ombord på planet.

På Narita, Japans näst största flygplats, har man med hjälp av fingeravtrycksmatchning automatiserat en annan viktig funktion. Genom att i förväg lämna in identitetshandlingar och biometrisk information kan hundratusentals utländska medborgare med uppehållstillstånd i Japan gå till automatiska migrationsdiskar för en snabb passkontroll. Dessa förregistrerade resande kan använda sig av bland annat sina fingeravtryck för att slå upp dörrarna till Japan. Metoden började användas i november förra året, och myndigheterna hoppas kunna lugna den storm av missnöje som orsakades av de strängare säkerhetskraven, som bland annat krävde att även utländska medborgare som är bosatta i Japan skulle lämna fingeravtryck och fotograferas varje gång de kom tillbaka till landet.

En perfekt matchning
Flygplatsen i Mexico City har i sin tur kombinerat fingeravtryckstekniken med den senaste teknologin inom intelligenta passerkort för att garantera högsta möjliga säkerhet beträffande passagekontroll och identifiering av de över 20 000 personer som arbetar där. Det dubbla systemet erbjuder, så att säga, det bästa av två världar.  

– Matchningen av fingeravtryck är mycket säker och smidig. Det tar bara ett par sekunder att passera en kontrollpunkt. Ett intelligent kort förstärker kontrollen – genom att dubbelkolla att kortinnehavaren är densamma som avtryckslämnaren – men visar också genom bild, text och färgkod att personen får vistas i det aktuella området och vad det är för funktioner vederbörande har, förklarar José Luis Ordoñez, försäljningschef för Mexiko och Centralamerika på ASSA ABLOYs HID Global, företaget som levererade lösningen.
Genom att migrera ett befintligt kortsystem till V-Smart iClass, med en högre frekvens (13.56 Mhz) som kan bära mycket mer information, som till exempel fingeravtryck, kan kortet och läsaren ”prata med varandra” på längre avstånd och utan att generera trafik till en central server. Det minskar datatrafiken, och därmed sårbarheten. Det är också en stor fördel, med tanke på att ett av myndigheternas krav var att driftstörningarna i systemet inte fick överstiga sammanlagt 24 minuter under ett helt år.  

– När en person har identifierats genom fingeravtrycksmatchning och kommit in i ett bevakat område kan den personen tillträda det övriga området automatiskt, eftersom ID-kortet läses när innehavaren närmar sig dörrarna, förklarar Alejandro Espinosa, projektledare på HID Global och ansvarig för den känsliga uppgraderingen.

– En läsare ur funktion blockerar passagen automatiskt. Om en läsare skadas eller är trasig kan personalen i stället gå till den läsare som ligger närmast, eftersom de arbetar oberoende av varandra.  

Högtrafikerad flygplats
Exempel på områden där systemet används fullt ut är tull, bagagehantering, salar för besättning och markpersonal samt boarding gates. På flygplatsen finns det cirka 120 passagekontroller där både kortavläsning och matchning av fingeravtryck behövs. De utgör den yttre gränsen för alla de områden på flygplatsen som kräver en strikt passagekontroll.  

Med 24 miljoner passagerare och 338 000 flyg årligen, till bland annat över 300 internationella destinationer utöver inrikesflyget, är Mexico Citys flygplats den största i hela Latinamerika och hör till de mest trafikerade i världen.  

Av säkerhetsskäl har flygplatsmyndigheterna valt att i egen regi hantera hela processen av tillverkning av passerkort och inläsning av fingeravtryck. För ändamålet har flygplatsen också köpt ett system för säkert tryck, tillverkat av HIDs dotterbolag Fargo. Med detta system är det näst intill omöjligt att förfalska ett kort. Med programmet Corporate 1000 garanterar HID Global unika kortnummer, vilket innebär att upp till en miljon koder för ID-kort kan skapas utan att det uppstår duplikat någon annanstans i världen.  

Men vad händer om en medarbetare har skadat fingret som han eller hon legitimerar sig med? Blir personen inte insläppt då?
– Jodå, det intelligenta kortet har minneskapacitet för två fingeravtryck, ett finger på varje hand, förklarar Alejandro Espinosa.
Har man skadat båda händerna kanske man ändå bör stanna hemma från jobbet.

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.