Säker design

Alla vill känna sig trygga och säkra i sitt hem. Men det kan vara en svår utmaning att integrera lämpliga säkerhetsåtgärder i bostäder. Vad gäller budget för lås, dörrar, säkerhetssystem och övervakning kan man inte jämföra privatbostäder med kommersiella byggnader. Arkitekterna måste dessutom tänka på utseendemässiga faktorer, som stora fönster med fin utsikt eller planteringar som skapar avskildhet. New York-arkitekten Barbara Nadel, som har skrivit boken Building Security: Handbook for Architectural Planning and Design, säger:
– Ingen vill bo i en miljö som påminner om en militäranläggning.

Men i en alltmer säkerhetsmedveten värld blir det allt vanligare att man bygger in säkerhetsfunktioner i bostäderna redan från början. Enligt en undersökning från 2007, gjord av opinionsundersökningsföretaget Synovate, anser 28 procent av amerikanerna att säkerheten är den viktigaste faktorn när man bygger ett hus. Som tur är finns det många alternativ för arkitekterna att välja mellan för att skapa säkrare bostäder – såväl gamla beprövade metoder som nya tekniker.  

Läget är viktigt
Arkitekterna vet att de bästa byggnaderna är de som är anpassade efter sitt läge och sin omgivning – och samma sak gäller för säkerhetsfunktioner.
– Arkitekter och utvecklare bör se till omgivningen och närliggande hus för att avgöra om det förekommer hög brottslighet, mycket olyckor eller andra potentiella hot som kan påverka säkerhetsbehovet, säger Barbara.  

Byggnaden och trädgården bör sedan anpassas efter dessa faktorer, för att ge både de boende och eventuella brottslingar en känsla av att huset är säkert. Det amerikanska konceptet CPTED (Crime Prevention through Environmental Design), som utvecklades genom studier av bostadsprojekt på 1970-talet, bygger på denna idé. En bostad i ett problemområde under upprustning kan till exempel utrustas med synliga säkerhetsanordningar – små eller förstärkta fönster, säkerhetsdörrar av stål, kraftiga lås och övervakningskameror – för att ge intrycket av att det är svårt att bryta sig in. Dessa åtgärder kanske inte är nödvändiga i ett ”vanligt” bostadsområde.  

Varde ljus
För hus och lägenheter i storstäder är synligheten viktigast, enligt Barbara. Flitigt trafikerade vägar med många förbipasserande ger en slags ”naturlig övervakning” när hyresgäster eller säkerhetsvakter inte är på plats. Det är mycket mindre troligt att tjuvar bryter sig in om de riskerar att bli upptäckta. För att skapa en större säkerhetskänsla både inomhus och utomhus kan arkitekterna ta till knep som väl synliga entréer, fönster som vetter ut mot parkeringsplatser, glasväggar i hallar och foajéer, lägre staket med mera.  

Rätt belysning är också viktigt.
– Bra belysning runt byggnaden – både för villor, flerfamiljshus och höghus – ökar synligheten och iakttagelseförmågan, speciellt vid dörrar, takterrasser, parkeringsplatser och garage, säger Barbara.
Armaturer bör placeras med omsorg för att undvika ”blinda fläckar” i exempelvis sop- och containerrum, och ljuset ska inte vara för starkt, så att det bländar eller skapar alltför skarpa skuggor.  

När man har löst de grundläggande frågorna som belysning och dörrarnas och fönstrens placering, bör man också titta på fysiska och elektroniska säkerhetssystem. Bostadsägarna kan spara mycket pengar om rätt sorts ledningar för säkerhetssystemet dras redan under byggfasen. Om man dessutom satsar på rejäla dörrar, dörrkarmar och fönster ger det extra styrka och skydd vid installation av högsäkerhetslås. Bostadsägaren tjänar på att arkitekten tar med alla dessa detaljer redan i orignialritningarna, i stället för att lägga till dem i ett senare skede. 

Arkitekterna bör tänka över valet av lås och dörrbeslag för bostadssäkerhet, säger Andrew McGonigle, byggprojektledare på Northwestern University i Chicago och rådgivande styrelsemedlem i tidskriften ARCHI-TECH.
– Inbrottstjuvar letar efter hus som är lätta att bryta sig in i. Högsäkerhetslås som kombinerar en synlig barriär mot fysisk attack med en estetisk design kan stoppa inbrottet redan innan det börjar. Dessutom kan lås och nycklar som förhindrar obehörig kopiering hjälpa till att eliminera ”möjligheten att begå brott” för den som har tillfällig tillgång till nycklarna samt hindra den härdade brottslingen från att få tag på nycklarna.  

Ett vakande öga
Eftersom integritet självklart är en högt värderad faktor om man bor i en villa, består säkerhetssystemen vanligtvis av rörelse- och glaskrossdetektorer samt magnetkontakter som aktiverar larmet om någon försöker bryta sig in. Tyvärr kan andelen falskalarm vara så hög som 95 procent för dessa system, enligt Richard Clarke, styrelseordförande i Good Harbor Consulting och tidigare säkerhetskonsult i Vita Huset.

Billiga internetanslutna system erbjuder emellertid en smartare lösning.
– Nya videoalarmsystem gör det möjligt för husägaren själv eller ett övervakningsföretag att via internet se om det är falskalarm eller inte, säger Richard.Fjärrövervakade lösningar är särskilt populära i lägenheter: Övervakningskameror fungerar som ”virtuella dörrvakter”, och övervakningsföretagen kan till exempel släppa in varubud eller ringa polisen om hyresgästen trycker på en panikknapp eller om det uppstår farliga situationer. 

Det är naturligtvis omöjligt att hålla en byggnad säker med en enda säkerhetsåtgärd. Barbara säger:
– De mest heltäckande säkerhetsplanerna får man genom att integrera designstrategier.
Alla komponenter – fönster och dörrar, lås och säkerhetssystem, belysning, trädgård och fastighetsskötsel – bidrar till ett säkrare hem. Och idealet är den typ av hem som experter som Barbara och Richard strävar efter: ett hem där man kan känna sig trygg och säker samt ha en hög livskvalitet.

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.