Säker containerfrakt

Människan är den svagaste länken vad gäller säkerhet i leveranskedjan, men RFID- och GPS-lösningar är intressanta alternativ för framtiden.

När det är lite tuffare tider, till exempel vid lågkonjunktur eller politisk instabilitet i ett land, kan man enligt polisen och logistikexperter se en ökning av antalet attacker mot frakttransporter.

– Det finns en mängd olika kriminella handlingar som hotar logistiksäkerheten, till exempel förfalskning, smuggling, stöld eller terrorattacker, säger Luca Urciuoli, som är teknologie doktor i Teknisk logistik vid Lunds tekniska högskola.
Just nu är det tuffa tider.

Det finns flera olika tekniska lösningar på marknaden. Med hjälp av olika spårningsmetoder, som GPS-navigering och RFID-taggar, kan leveranserna bevakas. Dessutom kan man använda sig av elektroniska förseglingar.
– Om en försegling bryts eller om en container blir stulen skickas omedelbart ett varningsmeddelande till ett säkerhetsteam som i sin tur kontaktar polisen och andra berörda parter, säger Luca Uricuoli.

Han påpekar att man visserligen inte kan förhindra attackerna på detta sätt, men man kan spåra de försvunna varorna och förhoppningsvis se till att de kommer tillrätta igen.

Containerskydd

– Vi skyddar våra containrar på ett enkelt men effektivt sätt, utan avancerade taggar eller liknande tekniska lösningar, säger Lars Lorenzen, säkerhetschef på Maersk Line som ingår i danska A.P. Moller-Maersk Group.

– Vi har tittat närmare på olika alternativ, både inom den egna koncernen och på branschnivå. RFID verkar vara en bra lösning, men implementeringen kan innebära vissa problem för oss.
Om det ska vara någon nytta med teknologin måste den införas i alla delar av processen – i flygplatser, hamnar, lastbilscentraler, lagerlokaler och containerterminaler – och vi måste använda samma nätverk och samma teknologi över hela koncernen, säger Lars Lorenzen.

En så stor investering är Maersk inte beredda att göra i nuläget. Speciellt inte med tanke på att de bultplomber som bolaget använder fungerar alldeles utmärkt.

Luca Uricuoli förstår Lars Lorenzens dilemma vad gäller standardisering.

– Låt oss säga att vi vill sätta en RFID-tagg på en container. Då måste vi dessutom installera läsare på alla terminalportar längs hela transportsträckan, för att kunna följa transporten och informera köparen om leveransstatus. Detta datasystem skulle sedan behöva integreras med systemen hos bolagen som äger terminalerna, säger Luca Uricuoli.

Teknologin måste vara allmänt accepterad av alla parter, tillägger han.

Taggning och spårning

Lars Lorenzen tror att det lär dröja innan RFID-teknologin slår igenom på allvar inom transportbranschen.

– Det verkar inte troligt att det kommer att införas, såvida det inte blir aktuellt med statliga subventioner. Ett sådant initiativ måste i så fall komma från EU-kommissionen, USA eller Kina, säger han. Det finns för många praktiska hinder, som det faktum att vi använder varandras containrar. Många bolag är rädda för att vi ska behöva eftermodifiera containrarna.

Och hittills har det inte funnits tillräckligt stora skäl för Maersk att investera i den nya teknologin.
– Just nu kan jag inte se nyttan med det, säger Lars Lorenzen.

Luca Uricuoli håller med om att det finns vissa tekniska utmaningar.
– Nackdelarna med RFID är det höga priset och bristen på standardisering. När det gäller GPS krävs det längre batterilivslängd och färre störningar. GPS-enheterna måste dessutom bli mindre och billigare, säger han.

– Det kommer att ta några år, säger Luca Uricuoli. Han tror dock att den omfattande forskningen om energiutvinnande applikationer så småningom kommer att resultera i mer praktiska lösningar.

Det pågår en ständig kapplöpning mellan fraktbolagen som försöker skydda sina leveranser och brottslingarna som försöker komma åt dem. Avancerad spårningsutrustning är inte alltid en garanti.

– Nyligen anlände en container till Belgien från Italien lastad med gymvikter i stället för guld. Först när containern anlänt till slutdestinationen upptäckte man att det hade varit tjuvar i farten, berättar Luca Uricuoli.

Trots alla utmaningar tror han att vi kommer att få se en hel del tekniska lösningar för containrar och lastpallar i framtiden, eftersom det är människan som är den svagaste länken i kedjan.

– Dina anställda kan bli övertalade, utpressade eller rånade av brottslingar som vill komma över lasten och säkerhetsvakter kan utföra insiderjobb, säger Luca Uricuoli. Svårigheten ligger i att skapa helt automatiserade transporter och säkerhetsrutiner.

Av Risto Pakarinen

Comment

You must be logged in to post a comment.